ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Grandaj bestoj

-

la aligatoro +

ਘੜਿਆਲ

-

la ramuro +

ਸਿੰਗ

-

la paviano +

ਲੰਗੂਰ

-

la urso +

ਭਾਲੂ

-

la bubalo +

ਮੱਝ

-

la kamelo +

ਊਠ

-

la gepardo +

ਚੀਤਾ

-

la bovino +

ਗਾਂ

-

la krokodilo +

ਮਰਗਮੱਛ

-

la dinosaŭro +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

la azeno +

ਗਧਾ

-

la drako +

ਅਜਗਰ

-

la elefanto +

ਹਾਥੀ

-

la ĝirafo +

ਜਿਰਾਫ਼

-

la gorilo +

ਗੁਰੀਲਾ

-

la hipopotamo +

ਗੈਂਡਾ

-

la ĉevalo +

ਘੋੜਾ

-

la kanguruo +

ਕੰਗਾਰੂ

-

la leopardo +

ਚੀਤਾ

-

la leono +

ਸ਼ੇਰ

-

la lamo +

ਲਾਮਾ

-

la linko +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

la monstro +

ਰਾਖਸ਼

-

la alko +

ਹਿਰਨ

-

la struto +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

la pando +

ਪਾਂਡਾ

-

la porko +

ਸੂਰ

-

la polusa urso +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

la pumo +

ਲੂਮੜੀ

-

la rinocero +

ਰਾਈਨੋ

-

la cervo +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

la tigro +

ਬਾਘ

-

la rosmaro +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

la sovaĝa ĉevalo +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

la zebro +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
la aligatoro
ਘੜਿਆਲ

-
la ramuro
ਸਿੰਗ

-
la paviano
ਲੰਗੂਰ

-
la urso
ਭਾਲੂ

-
la bubalo
ਮੱਝ

-
la kamelo
ਊਠ

-
la gepardo
ਚੀਤਾ

-
la bovino
ਗਾਂ

-
la krokodilo
ਮਰਗਮੱਛ

-
la dinosaŭro
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
la azeno
ਗਧਾ

-
la drako
ਅਜਗਰ

-
la elefanto
ਹਾਥੀ

-
la ĝirafo
ਜਿਰਾਫ਼

-
la gorilo
ਗੁਰੀਲਾ

-
la hipopotamo
ਗੈਂਡਾ

-
la ĉevalo
ਘੋੜਾ

-
la kanguruo
ਕੰਗਾਰੂ

-
la leopardo
ਚੀਤਾ

-
la leono
ਸ਼ੇਰ

-
la lamo
ਲਾਮਾ

-
la linko
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
la monstro
ਰਾਖਸ਼

-
la alko
ਹਿਰਨ

-
la struto
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
la pando
ਪਾਂਡਾ

-
la porko
ਸੂਰ

-
la polusa urso
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
la pumo
ਲੂਮੜੀ

-
la rinocero
ਰਾਈਨੋ

-
la cervo
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
la tigro
ਬਾਘ

-
la rosmaro
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
la sovaĝa ĉevalo
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
la zebro
ਜ਼ੈਬਰਾ