ਛੁੱਟੀਆਂ     
Ocio

-

el pescador

ਮਛੇਰਾ

-

el acuario

ਮਛਲੀਘਰ

-

la toalla de baño

ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਤੌਲੀਆ

-

la pelota de playa

ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ

-

la danza del vientre

ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ

-

el bingo

ਬਿੰਗੋ

-

el tablero

ਬੋਰਡ

-

los bolos

ਬਾਓਲਿੰਗ

-

el teleférico

ਕੇਬਲ ਕਾਰ

-

el camping

ਕੈਂਪਿੰਗ

-

el hornillo de gas

ਕੈਪਿੰਗ ਸਟੋਵ

-

el viaje en canoa

ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

-

el juego de cartas

ਤਾਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ

-

el carnaval

ਤਿਉਹਾਰ

-

el carrusel

ਹਿੰਡੋਲਾ

-

la talla

ਨੱਕਾਸ਼ੀ

-

el juego de ajedrez

ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ

-

la pieza de ajedrez

ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੁਹਰਾ

-

la novela negra

ਅਪਰਾਧ ਨਾਵਲ

-

el crucigrama

ਸ਼ਬਦ ਪਹੇਲੀ

-

el dado

ਪਾਸਾ

-

la danza

ਨਾਚ

-

los dardos

ਬਰਛੀਆਂ

-

la tumbona

ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-

el bote neumático

ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ

-

la discoteca

ਡਿਸਕੋਥੈਕ

-

el dominó

ਡੋਮਿਨੋਜ਼

-

el bordado

ਕਢਾਈ

-

la feria

ਮੇਲਾ

-

la noria

ਚਰਖਾ ਝੂਲਾ

-

el festival

ਤਿਉਹਾਰ

-

los fuegos artificiales

ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ

-

el juego

ਖੇਡ

-

el golf

ਗੌਲਫ਼

-

el halma

ਹਾਲਮਾ (ਖੇਡ)

-

la excursión a pie

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ

-

las vacaciones

ਛੁੱਟੀਆਂ

-

el viaje

ਯਾਤਰਾ

-

el rey

ਰਾਜਾ

-

el ocio

ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ

-

el telar

ਖੱਡੀ

-

el patín a pedales

ਪੈਡਲ ਕਿਸ਼ਤੀ

-

el libro de ilustraciones

ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

-

el patio de recreo

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

-

la carta de la baraja

ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ

-

el rompecabezas

ਪਹੇਲੀ

-

la lectura

ਪੜ੍ਹਨਾ

-

el descanso

ਆਰਾਮ

-

el restaurante

ਰੈਸਤੋਰਾਂ

-

el caballito de madera

ਰਾਕਿੰਗ ਹਾਰਸ

-

la ruleta

ਰੂਲੇਟ (ਖੇਡ)

-

el balancín

ਝੂਲਾ

-

el espectáculo

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

-

el monopatín

ਸਕੇਟਬੋਰਡ

-

el telesquí

ਸਕੀਅ ਲਿਫਟ

-

el bolo

ਸਕਿੱਟਲ (ਖੇਡ)

-

el saco de dormir

ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

el espectador

ਦਰਸ਼ਕ

-

la historia

ਕਹਾਣੀ

-

la piscina

ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ

-

el columpio

ਝੂਲਾ

-

el futbolín

ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ

-

la tienda

ਟੈਂਟ

-

el turismo

ਸੈਰਸਪਾਟਾ

-

el turista

ਯਾਤਰੀ

-

el juguete

ਖਿਡੌਣਾ

-

las vacaciones

ਛੁੱਟੀ

-

el paseo

ਸੈਰ

-

el zoo

ਚਿੜਿਆਘਰ

-
el pescador
ਮਛੇਰਾ

-
el acuario
ਮਛਲੀਘਰ

-
la toalla de baño
ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਤੌਲੀਆ

-
la pelota de playa
ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ

-
la danza del vientre
ਬੈਲੀ ਡਾਂਸ

-
el bingo
ਬਿੰਗੋ

-
el tablero
ਬੋਰਡ

-
los bolos
ਬਾਓਲਿੰਗ

-
el teleférico
ਕੇਬਲ ਕਾਰ

-
el camping
ਕੈਂਪਿੰਗ

-
el hornillo de gas
ਕੈਪਿੰਗ ਸਟੋਵ

-
el viaje en canoa
ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

-
el juego de cartas
ਤਾਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ

-
el carnaval
ਤਿਉਹਾਰ

-
el carrusel
ਹਿੰਡੋਲਾ

-
la talla
ਨੱਕਾਸ਼ੀ

-
el juego de ajedrez
ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ

-
la pieza de ajedrez
ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਮੁਹਰਾ

-
la novela negra
ਅਪਰਾਧ ਨਾਵਲ

-
el crucigrama
ਸ਼ਬਦ ਪਹੇਲੀ

-
el dado
ਪਾਸਾ

-
la danza
ਨਾਚ

-
los dardos
ਬਰਛੀਆਂ

-
la tumbona
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-
el bote neumático
ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ

-
la discoteca
ਡਿਸਕੋਥੈਕ

-
el dominó
ਡੋਮਿਨੋਜ਼

-
el bordado
ਕਢਾਈ

-
la feria
ਮੇਲਾ

-
la noria
ਚਰਖਾ ਝੂਲਾ

-
el festival
ਤਿਉਹਾਰ

-
los fuegos artificiales
ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ

-
el juego
ਖੇਡ

-
el golf
ਗੌਲਫ਼

-
el halma
ਹਾਲਮਾ (ਖੇਡ)

-
la excursión a pie
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ

-
la afición
ਸ਼ੌਕ

-
las vacaciones
ਛੁੱਟੀਆਂ

-
el viaje
ਯਾਤਰਾ

-
el rey
ਰਾਜਾ

-
el ocio
ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ

-
el telar
ਖੱਡੀ

-
el patín a pedales
ਪੈਡਲ ਕਿਸ਼ਤੀ

-
el libro de ilustraciones
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

-
el patio de recreo
ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

-
la carta de la baraja
ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ

-
el rompecabezas
ਪਹੇਲੀ

-
la lectura
ਪੜ੍ਹਨਾ

-
el descanso
ਆਰਾਮ

-
el restaurante
ਰੈਸਤੋਰਾਂ

-
el caballito de madera
ਰਾਕਿੰਗ ਹਾਰਸ

-
la ruleta
ਰੂਲੇਟ (ਖੇਡ)

-
el balancín
ਝੂਲਾ

-
el espectáculo
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

-
el monopatín
ਸਕੇਟਬੋਰਡ

-
el telesquí
ਸਕੀਅ ਲਿਫਟ

-
el bolo
ਸਕਿੱਟਲ (ਖੇਡ)

-
el saco de dormir
ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
el espectador
ਦਰਸ਼ਕ

-
la historia
ਕਹਾਣੀ

-
la piscina
ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ

-
el columpio
ਝੂਲਾ

-
el futbolín
ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ

-
la tienda
ਟੈਂਟ

-
el turismo
ਸੈਰਸਪਾਟਾ

-
el turista
ਯਾਤਰੀ

-
el juguete
ਖਿਡੌਣਾ

-
las vacaciones
ਛੁੱਟੀ

-
el paseo
ਸੈਰ

-
el zoo
ਚਿੜਿਆਘਰ