ਕੁਦਰਤ     
Naturaleza

-

el arco +

ਗੋਲਾਈ

-

el establo +

ਖੇਤ

-

la bahía +

ਖਾੜੀ

-

la playa +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

la burbuja +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

la cueva +

ਗੁਫਾ

-

la granja +

ਖੇਤ

-

el fuego +

ਅੱਗ

-

la huella +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

el globo terráqueo +

ਗਲੋਬ

-

la cosecha +

ਫਸਲ

-

la paca de heno +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

el lago +

ਝੀਲ

-

la hoja +

ਪੱਤਾ

-

la montaña +

ਪਹਾੜ

-

el océano +

ਸਾਗਰ

-

el panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

la roca +

ਚੱਟਾਨ

-

la fuente +

ਝਰਨਾ

-

el pantano +

ਦਲਦਲ

-

el árbol +

ਦਰੱਖਤ

-

el tronco del árbol +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

el valle +

ਘਾਟੀ

-

la vista +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

el chorro de agua +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

la cascada +

ਝਰਨਾ

-

la ola +

ਲਹਿਰ

-
el arco
ਗੋਲਾਈ

-
el establo
ਖੇਤ

-
la bahía
ਖਾੜੀ

-
la playa
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
la burbuja
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
la cueva
ਗੁਫਾ

-
la granja
ਖੇਤ

-
el fuego
ਅੱਗ

-
la huella
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
el globo terráqueo
ਗਲੋਬ

-
la cosecha
ਫਸਲ

-
la paca de heno
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
el lago
ਝੀਲ

-
la hoja
ਪੱਤਾ

-
la montaña
ਪਹਾੜ

-
el océano
ਸਾਗਰ

-
el panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
la roca
ਚੱਟਾਨ

-
la fuente
ਝਰਨਾ

-
el pantano
ਦਲਦਲ

-
el árbol
ਦਰੱਖਤ

-
el tronco del árbol
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
el valle
ਘਾਟੀ

-
la vista
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
el chorro de agua
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
la cascada
ਝਰਨਾ

-
la ola
ਲਹਿਰ