ਫਰਨੀਚਰ     
Muebles

-

el sillón

ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-

la cama

ਬਿਸਤਰਾ

-

la ropa de cama

ਬਿਸਤਰਾ

-

la estantería

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-

la alfombra

ਕਾਲੀਨ

-

la silla

ਕੁਰਸੀ

-

la cómoda

ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-

la cuna

ਪੰਘੂੜਾ

-

el armario

ਅਲਮਾਰੀ

-

la cortina

ਪਰਦਾ

-

la cortina

ਪਰਦਾ

-

el escritorio

ਡੈਸਕ

-

el ventilador

ਪੱਖਾ

-

la esterilla

ਚਟਾਈ

-

el parque

ਪੰਘੂੜਾ

-

la mecedora

ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-

la caja fuerte

ਤਜੋਰੀ

-

el asiento

ਸੀਟ

-

el estante

ਸ਼ੈਲਫ

-

la mesa auxiliar

ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-

el sofá

ਸੋਫਾ

-

el taburete

ਸਟੂਲ

-

la mesa

ਟੇਬਲ

-

la lámpara de mesa

ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-

la papelera

ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ

-
el sillón
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-
la cama
ਬਿਸਤਰਾ

-
la ropa de cama
ਬਿਸਤਰਾ

-
la estantería
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-
la alfombra
ਕਾਲੀਨ

-
la silla
ਕੁਰਸੀ

-
la cómoda
ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-
la cuna
ਪੰਘੂੜਾ

-
el armario
ਅਲਮਾਰੀ

-
la cortina
ਪਰਦਾ

-
la cortina
ਪਰਦਾ

-
el escritorio
ਡੈਸਕ

-
el ventilador
ਪੱਖਾ

-
la esterilla
ਚਟਾਈ

-
el parque
ਪੰਘੂੜਾ

-
la mecedora
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-
la caja fuerte
ਤਜੋਰੀ

-
el asiento
ਸੀਟ

-
el estante
ਸ਼ੈਲਫ

-
la mesa auxiliar
ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-
el sofá
ਸੋਫਾ

-
el taburete
ਸਟੂਲ

-
la mesa
ਟੇਬਲ

-
la lámpara de mesa
ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-
la papelera
ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ