ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Términos abstractos

-

la administración +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

la publicidad +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

la flecha +

ਤੀਰ

-

la prohibición +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la carrera +

ਪੇਸ਼ਾ

-

el centro +

ਕੇਂਦਰ

-

la elección +

ਚੋਣ

-

la colaboración +

ਸਹਿਯੋਗ

-

el color +

ਰੰਗ

-

el contacto +

ਸੰਪਰਕ

-

el peligro +

ਖ਼ਤਰਾ

-

la declaración de amor +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

el deterioro +

ਪਤਣ

-

la definición +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

la diferencia +

ਫ਼ਰਕ

-

la dificultad +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

la dirección +

ਦਿਸ਼ਾ

-

el descubrimiento +

ਖੋਜ

-

el desorden +

ਵਿਕਾਰ

-

la distancia +

ਦੂਰੀ

-

la distancia +

ਦੂਰੀ

-

la diversidad +

ਅਨੇਕਤਾ

-

el esfuerzo +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

la exploración +

ਘੋਖ

-

la caída +

ਡਿੱਗਣਾ

-

la fuerza +

ਜ਼ੋਰ

-

la fragancia +

ਸੁਗੰਧ

-

la libertad +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

el fantasma +

ਭੂਤ

-

la mitad +

ਅੱਧਾ

-

la altura +

ਕੱਦ

-

la ayuda +

ਸਹਾਇਤਾ

-

el escondite +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

la patria +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

la limpieza +

ਸਫਾਈ

-

la idea +

ਵਿਚਾਰ

-

la ilusión +

ਭਰਮ

-

la imaginación +

ਕਲਪਨਾ

-

la inteligencia +

ਬੁੱਧੀ

-

la invitación +

ਨਿਉਤਾ

-

la justicia +

ਨਿਆਂ

-

la luz +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

la mirada +

ਦਿਖਾਵਟ

-

la pérdida +

ਨੁਕਸਾਨ

-

el aumento +

ਵਾਧਾ

-

el error +

ਗਲਤੀ

-

el asesinato +

ਹੱਤਿਆ

-

la nación +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

la novedad +

ਨਵੀਨਤਾ

-

la opción +

ਚੋਣ

-

la paciencia +

ਧੀਰਜ

-

la planificación +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

el problema +

ਸਮੱਸਿਆ

-

la protección +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

la reflexión +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

la república +

ਗਣਤੰਤਰ

-

el riesgo +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

la seguridad +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

el secreto +

ਰਹੱਸ

-

el sexo +

ਸੈਕਸ

-

la sombra +

ਛਾਂ

-

el tamaño +

ਆਕਾਰ

-

la solidaridad +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

el éxito +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

el apoyo +

ਸਮਰਥਨ

-

la tradición +

ਪਰੰਪਰਾ

-

el peso +

ਭਾਰ

-
la administración
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
la publicidad
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
la flecha
ਤੀਰ

-
la prohibición
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la carrera
ਪੇਸ਼ਾ

-
el centro
ਕੇਂਦਰ

-
la elección
ਚੋਣ

-
la colaboración
ਸਹਿਯੋਗ

-
el color
ਰੰਗ

-
el contacto
ਸੰਪਰਕ

-
el peligro
ਖ਼ਤਰਾ

-
la declaración de amor
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
el deterioro
ਪਤਣ

-
la definición
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
la diferencia
ਫ਼ਰਕ

-
la dificultad
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
la dirección
ਦਿਸ਼ਾ

-
el descubrimiento
ਖੋਜ

-
el desorden
ਵਿਕਾਰ

-
la distancia
ਦੂਰੀ

-
la distancia
ਦੂਰੀ

-
la diversidad
ਅਨੇਕਤਾ

-
el esfuerzo
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
la exploración
ਘੋਖ

-
la caída
ਡਿੱਗਣਾ

-
la fuerza
ਜ਼ੋਰ

-
la fragancia
ਸੁਗੰਧ

-
la libertad
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
el fantasma
ਭੂਤ

-
la mitad
ਅੱਧਾ

-
la altura
ਕੱਦ

-
la ayuda
ਸਹਾਇਤਾ

-
el escondite
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
la patria
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
la limpieza
ਸਫਾਈ

-
la idea
ਵਿਚਾਰ

-
la ilusión
ਭਰਮ

-
la imaginación
ਕਲਪਨਾ

-
la inteligencia
ਬੁੱਧੀ

-
la invitación
ਨਿਉਤਾ

-
la justicia
ਨਿਆਂ

-
la luz
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
la mirada
ਦਿਖਾਵਟ

-
la pérdida
ਨੁਕਸਾਨ

-
el aumento
ਵਾਧਾ

-
el error
ਗਲਤੀ

-
el asesinato
ਹੱਤਿਆ

-
la nación
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
la novedad
ਨਵੀਨਤਾ

-
la opción
ਚੋਣ

-
la paciencia
ਧੀਰਜ

-
la planificación
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
el problema
ਸਮੱਸਿਆ

-
la protección
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
la reflexión
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
la república
ਗਣਤੰਤਰ

-
el riesgo
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
la seguridad
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
el secreto
ਰਹੱਸ

-
el sexo
ਸੈਕਸ

-
la sombra
ਛਾਂ

-
el tamaño
ਆਕਾਰ

-
la solidaridad
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
el éxito
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
el apoyo
ਸਮਰਥਨ

-
la tradición
ਪਰੰਪਰਾ

-
el peso
ਭਾਰ