ਸਮੱਗਰੀ     
Materiales

-

el latón +

ਪਿੱਤਲ

-

el cemento +

ਸੀਮੈਂਟ

-

la cerámica +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

la tela +

ਕੱਪੜਾ

-

la tela +

ਕੱਪੜਾ

-

el algodón +

ਕਾਟਨ

-

el cristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la suciedad +

ਧੂੜ

-

el pegamento +

ਗੂੰਦ

-

el cuero +

ਚਮੜਾ

-

el metal +

ਧਾਤ

-

el aceite +

ਤੇਲ

-

el polvo +

ਪਾਊਡਰ

-

la sal +

ਨਮਕ

-

la arena +

ਰੇਤ

-

la chatarra +

ਕਬਾੜ

-

la plata +

ਚਾਂਦੀ

-

la piedra +

ਪੱਥਰ

-

la paja +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

la madera +

ਲੱਕੜ

-

la lana +

ਉੱਨ

-
el latón
ਪਿੱਤਲ

-
el cemento
ਸੀਮੈਂਟ

-
la cerámica
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
el algodón
ਕਾਟਨ

-
el cristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la suciedad
ਧੂੜ

-
el pegamento
ਗੂੰਦ

-
el cuero
ਚਮੜਾ

-
el metal
ਧਾਤ

-
el aceite
ਤੇਲ

-
el polvo
ਪਾਊਡਰ

-
la sal
ਨਮਕ

-
la arena
ਰੇਤ

-
la chatarra
ਕਬਾੜ

-
la plata
ਚਾਂਦੀ

-
la piedra
ਪੱਥਰ

-
la paja
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
la madera
ਲੱਕੜ

-
la lana
ਉੱਨ