ਸਿਹਤ     
Salud

-

la ambulancia

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

el vendaje

ਪੱਟੀ

-

la presión arterial

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

la higiene personal

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

la crema

ਕ੍ਰੀਮ

-

la muleta

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

el chequeo

ਜਾਂਚ

-

el agotamiento

ਥਕਾਵਟ

-

la mascarilla facial

ਮੁਖੌਟਾ

-

el botiquín de emergencia

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

la curación

ਇਲਾਜ

-

la salud

ਸਿਹਤ

-

el audífono

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

el hospital

ਹਸਪਤਾਲ

-

la inyección

ਟੀਕਾ

-

la lesión

ਸੱਟ

-

el maquillaje

ਮੇਕਅੱਪ

-

el masaje

ਮਾਲਸ਼

-

la medicina

ਦਵਾਈ

-

el medicamento

ਦਵਾਈ

-

el mortero

ਗਾਰਾ

-

el protector bucal

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

el cortaúñas

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

la obesidad

ਮੋਟਾਪਾ

-

la operación

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

el dolor

ਦਰਦ

-

el perfume

ਇੱਤਰ

-

la pastilla

ਦਵਾਈ

-

el embarazo

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

la brocha de afeitar

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

el sueño

ਨੀਂਦ

-

el fumador

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

la prohibición de fumar

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

el protector solar

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

el hisopo

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

el cepillo de dientes

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

la pasta de dientes

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

el palillo de dientes

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

la víctima

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

la silla de ruedas

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
la ambulancia
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
el vendaje
ਪੱਟੀ

-
el nacimiento
ਜਨਮ

-
la presión arterial
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
la higiene personal
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
el resfriado
ਠੰਡ

-
la crema
ਕ੍ਰੀਮ

-
la muleta
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
el chequeo
ਜਾਂਚ

-
el agotamiento
ਥਕਾਵਟ

-
la mascarilla facial
ਮੁਖੌਟਾ

-
el botiquín de emergencia
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
la curación
ਇਲਾਜ

-
la salud
ਸਿਹਤ

-
el audífono
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
el hospital
ਹਸਪਤਾਲ

-
la inyección
ਟੀਕਾ

-
la lesión
ਸੱਟ

-
el maquillaje
ਮੇਕਅੱਪ

-
el masaje
ਮਾਲਸ਼

-
la medicina
ਦਵਾਈ

-
el medicamento
ਦਵਾਈ

-
el mortero
ਗਾਰਾ

-
el protector bucal
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
el cortaúñas
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
la obesidad
ਮੋਟਾਪਾ

-
la operación
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
el dolor
ਦਰਦ

-
el perfume
ਇੱਤਰ

-
la pastilla
ਦਵਾਈ

-
el embarazo
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
la maquinilla de afeitar
ਰੇਜ਼ਰ

-
el afeitado
ਸ਼ੇਵ

-
la brocha de afeitar
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
el sueño
ਨੀਂਦ

-
el fumador
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
la prohibición de fumar
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
el protector solar
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
el hisopo
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
el cepillo de dientes
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
la pasta de dientes
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
el palillo de dientes
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
la víctima
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
la báscula de baño
ਤੱਕੜੀ

-
la silla de ruedas
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ