ਕਾਰ     
Coche

-

el filtro de aire +

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

la avería +

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

la autocaravana +

ਕੈਂਪਰ

-

la batería del coche +

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

el asiento para niños +

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

el daño +

ਨੁਕਸਾਨ

-

el diésel +

ਡੀਜ਼ਲ

-

el tubo de escape +

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

el pinchazo +

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

la estación de servicio +

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

el faro +

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

el capó +

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

el gato +

ਜੈਕ

-

el bidón de gasolina +

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

el desguace +

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

la parte trasera +

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

la luz trasera +

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

el espejo retrovisor +

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

el viaje +

ਸਵਾਰੀ

-

la llanta +

ਰਿਮ

-

la bujía +

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

el tacómetro +

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

el billete +

ਟਿਕਟ

-

el neumático +

ਟਾਇਰ

-

el servicio de remolque +

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

el coche de época +

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

la rueda +

ਪਹੀਆ

-
el filtro de aire
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
la avería
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
la autocaravana
ਕੈਂਪਰ

-
la batería del coche
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
el asiento para niños
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
el daño
ਨੁਕਸਾਨ

-
el diésel
ਡੀਜ਼ਲ

-
el tubo de escape
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
el pinchazo
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
la estación de servicio
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
el faro
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
el capó
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
el gato
ਜੈਕ

-
el bidón de gasolina
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
el desguace
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
la parte trasera
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
la luz trasera
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
el espejo retrovisor
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
el viaje
ਸਵਾਰੀ

-
la llanta
ਰਿਮ

-
la bujía
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
el tacómetro
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
el billete
ਟਿਕਟ

-
el neumático
ਟਾਇਰ

-
el servicio de remolque
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
el coche de época
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
la rueda
ਪਹੀਆ