ਖਰੀਦਾਰੀ     
Compras

-

la panadería +

ਬੇਕਰੀ

-

el código de barras +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

la librería +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

el café +

ਕੈਫੇ

-

la farmacia +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

la tintorería +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

la floristería +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

el regalo +

ਉਪਹਾਰ

-

el mercado +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

el mercado +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

el quiosco de periódicos +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

la farmacia +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

la oficina de correos +

ਡਾਕਘਰ

-

la cerámica +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

la venta +

ਵਿਕਰੀ

-

la tienda +

ਦੁਕਾਨ

-

las compras +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

la bolsa de la compra +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

la cesta de la compra +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

el carrito de la compra +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

la vuelta por las tiendas +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
la panadería
ਬੇਕਰੀ

-
el código de barras
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
la librería
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
el café
ਕੈਫੇ

-
la farmacia
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
la tintorería
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
la floristería
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
el regalo
ਉਪਹਾਰ

-
el mercado
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
el mercado
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
el quiosco de periódicos
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
la farmacia
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
la oficina de correos
ਡਾਕਘਰ

-
la cerámica
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
la venta
ਵਿਕਰੀ

-
la tienda
ਦੁਕਾਨ

-
las compras
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
la bolsa de la compra
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
la cesta de la compra
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
el carrito de la compra
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
la vuelta por las tiendas
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ