ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Animales grandes

-

el caimán

ਘੜਿਆਲ

-

las astas

ਸਿੰਗ

-

el babuino

ਲੰਗੂਰ

-

el oso

ਭਾਲੂ

-

el búfalo

ਮੱਝ

-

el guepardo

ਚੀਤਾ

-

la vaca

ਗਾਂ

-

el cocodrilo

ਮਰਗਮੱਛ

-

el dinosaurio

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

el burro

ਗਧਾ

-

el dragón

ਅਜਗਰ

-

el elefante

ਹਾਥੀ

-

la jirafa

ਜਿਰਾਫ਼

-

el gorila

ਗੁਰੀਲਾ

-

el hipopótamo

ਗੈਂਡਾ

-

el caballo

ਘੋੜਾ

-

el canguro

ਕੰਗਾਰੂ

-

el leopardo

ਚੀਤਾ

-

el león

ਸ਼ੇਰ

-

la llama

ਲਾਮਾ

-

el lince

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

el monstruo

ਰਾਖਸ਼

-

el alce

ਹਿਰਨ

-

el avestruz

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

el panda

ਪਾਂਡਾ

-

el cerdo

ਸੂਰ

-

el oso polar

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

el puma

ਲੂਮੜੀ

-

el rinoceronte

ਰਾਈਨੋ

-

el ciervo

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

el tigre

ਬਾਘ

-

la morsa

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

el caballo salvaje

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

la cebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
el caimán
ਘੜਿਆਲ

-
las astas
ਸਿੰਗ

-
el babuino
ਲੰਗੂਰ

-
el oso
ਭਾਲੂ

-
el búfalo
ਮੱਝ

-
el camello
ਊਠ

-
el guepardo
ਚੀਤਾ

-
la vaca
ਗਾਂ

-
el cocodrilo
ਮਰਗਮੱਛ

-
el dinosaurio
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
el burro
ਗਧਾ

-
el dragón
ਅਜਗਰ

-
el elefante
ਹਾਥੀ

-
la jirafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
el gorila
ਗੁਰੀਲਾ

-
el hipopótamo
ਗੈਂਡਾ

-
el caballo
ਘੋੜਾ

-
el canguro
ਕੰਗਾਰੂ

-
el leopardo
ਚੀਤਾ

-
el león
ਸ਼ੇਰ

-
la llama
ਲਾਮਾ

-
el lince
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
el monstruo
ਰਾਖਸ਼

-
el alce
ਹਿਰਨ

-
el avestruz
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
el panda
ਪਾਂਡਾ

-
el cerdo
ਸੂਰ

-
el oso polar
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
el puma
ਲੂਮੜੀ

-
el rinoceronte
ਰਾਈਨੋ

-
el ciervo
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
el tigre
ਬਾਘ

-
la morsa
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
el caballo salvaje
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
la cebra
ਜ਼ੈਬਰਾ