ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Suured loomad

-

alligaator

ਘੜਿਆਲ

-

sarved

ਸਿੰਗ

-

paavian

ਲੰਗੂਰ

-

karu

ਭਾਲੂ

-

pühvel

ਮੱਝ

-

kaamel

ਊਠ

-

gepard

ਚੀਤਾ

-

lehm

ਗਾਂ

-

krokodill

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaurus

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

eesel

ਗਧਾ

-

draakon

ਅਜਗਰ

-

elevant

ਹਾਥੀ

-

kaelkirjak

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

jõehobu

ਗੈਂਡਾ

-

hobune

ਘੋੜਾ

-

känguru

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopard

ਚੀਤਾ

-

lõvi

ਸ਼ੇਰ

-

laama

ਲਾਮਾ

-

ilves

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

koletis

ਰਾਖਸ਼

-

põder

ਹਿਰਨ

-

jaanalind

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda

ਪਾਂਡਾ

-

siga

ਸੂਰ

-

jääkaru

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puuma

ਲੂਮੜੀ

-

ninasarvik

ਰਾਈਨੋ

-

hirv

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tiiger

ਬਾਘ

-

morsk

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

ulukhobune

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

sebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligaator
ਘੜਿਆਲ

-
sarved
ਸਿੰਗ

-
paavian
ਲੰਗੂਰ

-
karu
ਭਾਲੂ

-
pühvel
ਮੱਝ

-
kaamel
ਊਠ

-
gepard
ਚੀਤਾ

-
lehm
ਗਾਂ

-
krokodill
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaurus
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
eesel
ਗਧਾ

-
draakon
ਅਜਗਰ

-
elevant
ਹਾਥੀ

-
kaelkirjak
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
jõehobu
ਗੈਂਡਾ

-
hobune
ਘੋੜਾ

-
känguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopard
ਚੀਤਾ

-
lõvi
ਸ਼ੇਰ

-
laama
ਲਾਮਾ

-
ilves
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
koletis
ਰਾਖਸ਼

-
põder
ਹਿਰਨ

-
jaanalind
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
siga
ਸੂਰ

-
jääkaru
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puuma
ਲੂਮੜੀ

-
ninasarvik
ਰਾਈਨੋ

-
hirv
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tiiger
ਬਾਘ

-
morsk
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
ulukhobune
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
sebra
ਜ਼ੈਬਰਾ