ਕੁਦਰਤ     
Luonto

-

kaari +

ਗੋਲਾਈ

-

talli +

ਖੇਤ

-

lahti +

ਖਾੜੀ

-

ranta +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

kupla +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

luola +

ਗੁਫਾ

-

maatila +

ਖੇਤ

-

tuli +

ਅੱਗ

-

jalanjälki +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

maapallo +

ਗਲੋਬ

-

sato +

ਫਸਲ

-

heinäpaalit +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

järvi +

ਝੀਲ

-

lehti +

ਪੱਤਾ

-

vuori +

ਪਹਾੜ

-

valtameri +

ਸਾਗਰ

-

panoraama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

kallio +

ਚੱਟਾਨ

-

lähde +

ਝਰਨਾ

-

suo +

ਦਲਦਲ

-

puu +

ਦਰੱਖਤ

-

puunrunko +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

laakso +

ਘਾਟੀ

-

näkymä +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

vesisuihku +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

vesiputous +

ਝਰਨਾ

-

aalto +

ਲਹਿਰ

-
kaari
ਗੋਲਾਈ

-
talli
ਖੇਤ

-
lahti
ਖਾੜੀ

-
ranta
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
kupla
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
luola
ਗੁਫਾ

-
maatila
ਖੇਤ

-
tuli
ਅੱਗ

-
jalanjälki
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
maapallo
ਗਲੋਬ

-
sato
ਫਸਲ

-
heinäpaalit
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
järvi
ਝੀਲ

-
lehti
ਪੱਤਾ

-
vuori
ਪਹਾੜ

-
valtameri
ਸਾਗਰ

-
panoraama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
kallio
ਚੱਟਾਨ

-
lähde
ਝਰਨਾ

-
suo
ਦਲਦਲ

-
puu
ਦਰੱਖਤ

-
puunrunko
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
laakso
ਘਾਟੀ

-
näkymä
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
vesisuihku
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
vesiputous
ਝਰਨਾ

-
aalto
ਲਹਿਰ