ਪੈਕੇਜਿੰਗ     
Conditionnement

-

le papier d'aluminium

ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-

le tonneau

ਬੈਰਲ

-

le panier

ਟੋਕਰੀ

-

la bouteille

ਬੋਤਲ

-

la boîte

ਬਕਸਾ

-

la boîte de chocolats

ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-

le carton

ਗੱਤਾ

-

le contenu

ਸਮੱਗਰੀ

-

la caisse

ਟੋਕਰੀ

-

l'enveloppe

ਲਿਫਾਫਾ

-

le nœud

ਗੰਢ

-

la boîte en métal

ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-

le baril de pétrole

ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-

l'emballage

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-

le papier

ਕਾਗਜ਼

-

le sac en papier

ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-

le plastique

ਪਲਾਸਟਿਕ

-

le sac fourre-tout

ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-

le tonneau de vin

ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-

la bouteille de vin

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-

la boîte en bois

ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
le papier d'aluminium
ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-
le tonneau
ਬੈਰਲ

-
le panier
ਟੋਕਰੀ

-
la bouteille
ਬੋਤਲ

-
la boîte
ਬਕਸਾ

-
la boîte de chocolats
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
le carton
ਗੱਤਾ

-
le contenu
ਸਮੱਗਰੀ

-
la caisse
ਟੋਕਰੀ

-
l'enveloppe
ਲਿਫਾਫਾ

-
le nœud
ਗੰਢ

-
la boîte en métal
ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-
le baril de pétrole
ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-
l'emballage
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-
le papier
ਕਾਗਜ਼

-
le sac en papier
ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-
le plastique
ਪਲਾਸਟਿਕ

-
la boîte de conserve
ਡੱਬਾ

-
le sac fourre-tout
ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-
le tonneau de vin
ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-
la bouteille de vin
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-
la boîte en bois
ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ