ਉਪਕਰਣ     
Outils

-

l'ancre +

ਲੰਗਰ

-

l'enclume +

ਅਹਰਣ

-

la lame +

ਬਲੇਡ

-

la planche +

ਬੋਰਡ

-

le boulon +

ਬੋਲਟ

-

l'ouvre-bouteille +

ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-

le balai +

ਝਾੜੂ

-

la brosse +

ਬ੍ਰਸ਼

-

le seau +

ਬਾਲਟੀ

-

la scie circulaire +

ਆਰਾ

-

l'ouvre-boîte +

ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-

la chaîne +

ਚੇਨ

-

la tronçonneuse +

ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-

le burin +

ਛੈਣੀ

-

la lame de scie circulaire +

ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-

la perceuse +

ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-

la pelle à poussière +

ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-

le tuyau d'arrosage +

ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-

la râpe +

ਗ੍ਰੇਟਰ

-

le marteau +

ਹਥੌੜਾ

-

la charnière +

ਕਬਜਾ

-

le crochet +

ਹੁੱਕ

-

l'échelle +

ਪੌੜੀ

-

le pèse-lettre +

ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-

l'aimant +

ਚੁੰਬਕ

-

la truelle +

ਗਾਰਾ

-

le clou +

ਕਿੱਲ

-

l'aiguille +

ਸੂਈ

-

le réseau +

ਨੈੱਟਵਰਕ

-

l'écrou +

ਨੱਟ

-

la spatule +

ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-

la palette +

ਪੈਲੇਟ

-

la fourche +

ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-

le rabot +

ਰੰਦਾ

-

la pince +

ਪਲਾਸ

-

le diable +

ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-

le râteau +

ਪਾਂਜਾ

-

la réparation +

ਮੁਰੰਮਤ

-

la corde +

ਰੱਸੀ

-

la règle +

ਰੂਲਰ

-

la scie +

ਆਰਾ

-

les ciseaux +

ਕੈਂਚੀ

-

la vis +

ਪੇਚ

-

le tournevis +

ਪੇਚਕਸ

-

le fil à coudre +

ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-

la pelle +

ਬੇਲਚਾ

-

le rouet +

ਚਰਖਾ

-

le ressort spiral +

ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-

la bobine +

ਰੀਲ

-

le câble en acier +

ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-

le ruban adhésif +

ਟੇਪ

-

le culot +

ਧਾਗਾ

-

l'outil +

ਔਜ਼ਾਰ

-

la boîte à outils +

ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-

le transplantoir +

ਖੁਰਪਾ

-

la pince à épiler +

ਚਿਮਟੀ

-

l'étau +

ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-

le fer à souder +

ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-

la brouette +

ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

le fil +

ਤਾਰ

-

les copeaux de bois +

ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

la clé (à molette) +

ਰੈਂਚ

-
l'ancre
ਲੰਗਰ

-
l'enclume
ਅਹਰਣ

-
la lame
ਬਲੇਡ

-
la planche
ਬੋਰਡ

-
le boulon
ਬੋਲਟ

-
l'ouvre-bouteille
ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-
le balai
ਝਾੜੂ

-
la brosse
ਬ੍ਰਸ਼

-
le seau
ਬਾਲਟੀ

-
la scie circulaire
ਆਰਾ

-
l'ouvre-boîte
ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-
la chaîne
ਚੇਨ

-
la tronçonneuse
ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-
le burin
ਛੈਣੀ

-
la lame de scie circulaire
ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-
la perceuse
ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-
la pelle à poussière
ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-
le tuyau d'arrosage
ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-
la râpe
ਗ੍ਰੇਟਰ

-
le marteau
ਹਥੌੜਾ

-
la charnière
ਕਬਜਾ

-
le crochet
ਹੁੱਕ

-
l'échelle
ਪੌੜੀ

-
le pèse-lettre
ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-
l'aimant
ਚੁੰਬਕ

-
la truelle
ਗਾਰਾ

-
le clou
ਕਿੱਲ

-
l'aiguille
ਸੂਈ

-
le réseau
ਨੈੱਟਵਰਕ

-
l'écrou
ਨੱਟ

-
la spatule
ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-
la palette
ਪੈਲੇਟ

-
la fourche
ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-
le rabot
ਰੰਦਾ

-
la pince
ਪਲਾਸ

-
le diable
ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-
le râteau
ਪਾਂਜਾ

-
la réparation
ਮੁਰੰਮਤ

-
la corde
ਰੱਸੀ

-
la règle
ਰੂਲਰ

-
la scie
ਆਰਾ

-
les ciseaux
ਕੈਂਚੀ

-
la vis
ਪੇਚ

-
le tournevis
ਪੇਚਕਸ

-
le fil à coudre
ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-
la pelle
ਬੇਲਚਾ

-
le rouet
ਚਰਖਾ

-
le ressort spiral
ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-
la bobine
ਰੀਲ

-
le câble en acier
ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-
le ruban adhésif
ਟੇਪ

-
le culot
ਧਾਗਾ

-
l'outil
ਔਜ਼ਾਰ

-
la boîte à outils
ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-
le transplantoir
ਖੁਰਪਾ

-
la pince à épiler
ਚਿਮਟੀ

-
l'étau
ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-
le fer à souder
ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-
la brouette
ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
le fil
ਤਾਰ

-
les copeaux de bois
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
la clé (à molette)
ਰੈਂਚ