ਭੋਜਨ     
Nourriture

-

l'appétit +

ਭੁੱਖ

-

l'entrée +

ਭੁੱਖਵਰਧਕ

-

le jambon +

ਬੇਕਨ

-

le gâteau d'anniversaire +

ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ

-

le biscuit +

ਬਿਸਕੁਟ

-

la saucisse grillée +

ਬ੍ਰੈਟਵਰਸਟ

-

le pain +

ਬ੍ਰੈਡ

-

le petit déjeuner +

ਨਾਸ਼ਤਾ

-

le petit pain +

ਬਨ

-

le beurre +

ਮੱਖਣ

-

la cantine +

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ

-

le gâteau +

ਕੇਕ

-

le bonbon +

ਕੈਂਡੀ

-

la noix de cajou +

ਕਾਜੂ

-

le fromage +

ਪਨੀਰ

-

le chewing-gum +

ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ

-

le poulet +

ਚਿਕਨ

-

le chocolat +

ਚਾਕਲੇਟ

-

la noix de coco +

ਨਾਰੀਅਲ

-

les grains de café +

ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼

-

la crème fraîche +

ਕ੍ਰੀਮ

-

le cumin +

ਜੀਰਾ

-

le dessert +

ਮਠਿਆਈ

-

le dessert +

ਮਠਿਆਈ

-

le dîner +

ਡਿਨਰ

-

le plat +

ਡਿਸ਼

-

la pâte +

ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਆਟਾ

-

l'œuf +

ਆਂਡਾ

-

la farine +

ਆਟਾ

-

les frites +

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

-

l'œuf sur le plat +

ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ

-

la noisette +

ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ

-

la crème glacée +

ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ

-

le ketchup +

ਚਟਨੀ

-

la lasagne +

ਲਾਸਾਗਨਾ

-

le réglisse +

ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ

-

le déjeuner +

ਲੰਚ

-

les macaronis +

ਮੈਕਰੋਨੀ

-

la purée de pommes de terre +

ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ

-

la viande +

ਮੀਟ

-

le champignon +

ਖੁੰਬ

-

la nouille +

ਨੂਡਲ

-

les flocons d'avoine +

ਓਟਮੀਲ

-

la paella +

ਪਾਇਲਾ

-

la crêpe +

ਪੈਨਕੇਕ

-

l'arachide +

ਮੂੰਗਫਲੀ

-

le poivre +

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

-

la poivrière +

ਪੈਪਰ ਸ਼ੇਕਰ

-

le moulin à poivre +

ਪੈਪਰਮਿੱਲ

-

le cornichon +

ਅਚਾਰ

-

la quiche +

ਪਾਈ

-

la pizza +

ਪਿੱਜ਼ਾ

-

le pop-corn +

ਪਾਪਕਾਰਨ

-

la pomme de terre +

ਆਲੂ

-

les chips +

ਆਲੂ ਚਿਪਸ

-

la praline +

ਪ੍ਰਾਲਾਈਨ

-

les bâtonnets de bretzel +

ਪ੍ਰੈਟਜ਼ਲ ਸਟਿਕਸ

-

le raisin sec +

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

-

le riz +

ਚੌਲ

-

le rôti de porc +

ਰੋਸਟ ਪੋਰਕ

-

la salade +

ਸਲਾਦ

-

le salami +

ਸਲਾਮੀ

-

le saumon +

ਸੈਲਮਨ

-

la salière +

ਸਾਲਟ ਸ਼ੇਕਰ

-

le sandwich +

ਸੈਂਡਵਿੱਚ

-

la sauce +

ਚਟਨੀ

-

la saucisse +

ਸਾਸੇਜ

-

le sésame +

ਤਿਲ

-

la soupe +

ਸੂਪ

-

les spaghettis +

ਸਪੈਗੇਟੀ

-

l'épice +

ਮਸਾਲਾ

-

le steak +

ਸਟੀਕ

-

la tarte aux fraises +

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ

-

le sucre +

ਚੀਨੀ

-

le petit pot de glace +

ਫਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼

-

les graines de tournesol +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

-

le sushi +

ਸੂਸ਼ੀ

-

la tarte +

ਟਾਰਟ

-

le toast +