ਕੁਦਰਤ     
Nature

-

l'arc +

ਗੋਲਾਈ

-

l'étable +

ਖੇਤ

-

la baie +

ਖਾੜੀ

-

la plage +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

la bulle +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

la grotte +

ਗੁਫਾ

-

la ferme +

ਖੇਤ

-

le feu +

ਅੱਗ

-

la trace +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

le globe +

ਗਲੋਬ

-

la récolte +

ਫਸਲ

-

la balle de foin +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

le lac +

ਝੀਲ

-

la feuille +

ਪੱਤਾ

-

la montagne +

ਪਹਾੜ

-

l'océan +

ਸਾਗਰ

-

le panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

le rocher +

ਚੱਟਾਨ

-

la source +

ਝਰਨਾ

-

le marais +

ਦਲਦਲ

-

l'arbre +

ਦਰੱਖਤ

-

le tronc d'arbre +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

la vallée +

ਘਾਟੀ

-

le point de vue +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

le jet d'eau +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

la chute d'eau +

ਝਰਨਾ

-

la vague +

ਲਹਿਰ

-
l'arc
ਗੋਲਾਈ

-
l'étable
ਖੇਤ

-
la baie
ਖਾੜੀ

-
la plage
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
la bulle
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
la grotte
ਗੁਫਾ

-
la ferme
ਖੇਤ

-
le feu
ਅੱਗ

-
la trace
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
le globe
ਗਲੋਬ

-
la récolte
ਫਸਲ

-
la balle de foin
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
le lac
ਝੀਲ

-
la feuille
ਪੱਤਾ

-
la montagne
ਪਹਾੜ

-
l'océan
ਸਾਗਰ

-
le panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
le rocher
ਚੱਟਾਨ

-
la source
ਝਰਨਾ

-
le marais
ਦਲਦਲ

-
l'arbre
ਦਰੱਖਤ

-
le tronc d'arbre
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
la vallée
ਘਾਟੀ

-
le point de vue
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
le jet d'eau
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
la chute d'eau
ਝਰਨਾ

-
la vague
ਲਹਿਰ