ਪੌਦੇ     
Plantes

-

le bambou +

ਬਾਂਸ

-

la fleur +

ਖਿੜਾਉ

-

le bouquet de fleurs +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

la branche +

ਟਾਹਣੀ

-

le bourgeon +

ਕਲੀ

-

le cactus +

ਥੋਹਰ

-

le trèfle +

ਘਾਹ

-

la pomme de pin +

ਕੋਨ

-

le bleuet +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

le crocus +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

la jonquille +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

la marguerite +

ਡੇਜ਼ੀ

-

le pissenlit +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

la fleur +

ਫੁੱਲ

-

le feuillage +

ਪੱਤੇ

-

les céréales +

ਅਨਾਜ

-

l'herbe +

ਘਾਹ

-

la croissance +

ਵਿਕਾਸ

-

la jacinthe +

ਫੁੱਲ

-

le gazon +

ਬਗੀਚਾ

-

le lys +

ਲਿੱਲੀ

-

la graine de lin +

ਅਲਸੀ

-

le champignon +

ਖੁੰਬ

-

l'olivier +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

le palmier +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

la pensée +

ਪੈਂਸੀ

-

le pêcher +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

la plante +

ਪੌਦਾ

-

le coquelicot +

ਖਸਖਸ

-

la racine +

ਜੜ੍ਹ

-

la rose +

ਗੁਲਾਬ

-

la graine +

ਬੀਜ

-

le perce-neige +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

le tournesol +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

l'épine +

ਕਾਂਟਾ

-

le tronc +

ਤਣਾ

-

la tulipe +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

le nénuphar +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

le blé +

ਆਟਾ

-
le bambou
ਬਾਂਸ

-
la fleur
ਖਿੜਾਉ

-
le bouquet de fleurs
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
la branche
ਟਾਹਣੀ

-
le bourgeon
ਕਲੀ

-
le cactus
ਥੋਹਰ

-
le trèfle
ਘਾਹ

-
la pomme de pin
ਕੋਨ

-
le bleuet
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
le crocus
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
la jonquille
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
la marguerite
ਡੇਜ਼ੀ

-
le pissenlit
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
la fleur
ਫੁੱਲ

-
le feuillage
ਪੱਤੇ

-
les céréales
ਅਨਾਜ

-
l'herbe
ਘਾਹ

-
la croissance
ਵਿਕਾਸ

-
la jacinthe
ਫੁੱਲ

-
le gazon
ਬਗੀਚਾ

-
le lys
ਲਿੱਲੀ

-
la graine de lin
ਅਲਸੀ

-
le champignon
ਖੁੰਬ

-
l'olivier
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
le palmier
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
la pensée
ਪੈਂਸੀ

-
le pêcher
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
la plante
ਪੌਦਾ

-
le coquelicot
ਖਸਖਸ

-
la racine
ਜੜ੍ਹ

-
la rose
ਗੁਲਾਬ

-
la graine
ਬੀਜ

-
le perce-neige
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
le tournesol
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
l'épine
ਕਾਂਟਾ

-
le tronc
ਤਣਾ

-
la tulipe
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
le nénuphar
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
le blé
ਆਟਾ