ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Termes abstraits

-

l'administration +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

la publicité +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

la flèche +

ਤੀਰ

-

l'interdiction +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la carrière +

ਪੇਸ਼ਾ

-

le milieu +

ਕੇਂਦਰ

-

le choix +

ਚੋਣ

-

la collaboration +

ਸਹਿਯੋਗ

-

la couleur +

ਰੰਗ

-

le contact +

ਸੰਪਰਕ

-

le danger +

ਖ਼ਤਰਾ

-

la déclaration d'amour +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

le déclin +

ਪਤਣ

-

la définition +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

la différence +

ਫ਼ਰਕ

-

la difficulté +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

la direction +

ਦਿਸ਼ਾ

-

la découverte +

ਖੋਜ

-

le désordre +

ਵਿਕਾਰ

-

le lointain +

ਦੂਰੀ

-

la distance +

ਦੂਰੀ

-

la diversité +

ਅਨੇਕਤਾ

-

l'effort +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

l'exploration +

ਘੋਖ

-

la chute +

ਡਿੱਗਣਾ

-

la force +

ਜ਼ੋਰ

-

le parfum +

ਸੁਗੰਧ

-

la liberté +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

le fantôme +

ਭੂਤ

-

la moitié +

ਅੱਧਾ

-

la hauteur +

ਕੱਦ

-

l'aide +

ਸਹਾਇਤਾ

-

la cachette +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

la patrie +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

l'hygiène +

ਸਫਾਈ

-

l'idée +

ਵਿਚਾਰ

-

l'illusion +

ਭਰਮ

-

l'imagination +

ਕਲਪਨਾ

-

l'intelligence +

ਬੁੱਧੀ

-

l'invitation +

ਨਿਉਤਾ

-

la justice +

ਨਿਆਂ

-

la lumière +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

le regard +

ਦਿਖਾਵਟ

-

la perte +

ਨੁਕਸਾਨ

-

l'agrandissement +

ਵਾਧਾ

-

l'erreur +

ਗਲਤੀ

-

l'assassinat +

ਹੱਤਿਆ

-

la nation +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

la nouveauté +

ਨਵੀਨਤਾ

-

la possibilité +

ਚੋਣ

-

la patience +

ਧੀਰਜ

-

la planification +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

le problème +

ਸਮੱਸਿਆ

-

la protection +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

le reflet +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

la république +

ਗਣਤੰਤਰ

-

le risque +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

la sécurité +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

le secret +

ਰਹੱਸ

-

le sexe +

ਸੈਕਸ

-

l'ombre +

ਛਾਂ

-

la taille +

ਆਕਾਰ

-

la solidarité +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

le succès +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

le support +

ਸਮਰਥਨ

-

la tradition +

ਪਰੰਪਰਾ

-

le poids +

ਭਾਰ

-
l'administration
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
la publicité
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
la flèche
ਤੀਰ

-
l'interdiction
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la carrière
ਪੇਸ਼ਾ

-
le milieu
ਕੇਂਦਰ

-
le choix
ਚੋਣ

-
la collaboration
ਸਹਿਯੋਗ

-
la couleur
ਰੰਗ

-
le contact
ਸੰਪਰਕ

-
le danger
ਖ਼ਤਰਾ

-
la déclaration d'amour
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
le déclin
ਪਤਣ

-
la définition
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
la différence
ਫ਼ਰਕ

-
la difficulté
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
la direction
ਦਿਸ਼ਾ

-
la découverte
ਖੋਜ

-
le désordre
ਵਿਕਾਰ

-
le lointain
ਦੂਰੀ

-
la distance
ਦੂਰੀ

-
la diversité
ਅਨੇਕਤਾ

-
l'effort
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
l'exploration
ਘੋਖ

-
la chute
ਡਿੱਗਣਾ

-
la force
ਜ਼ੋਰ

-
le parfum
ਸੁਗੰਧ

-
la liberté
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
le fantôme
ਭੂਤ

-
la moitié
ਅੱਧਾ

-
la hauteur
ਕੱਦ

-
l'aide
ਸਹਾਇਤਾ

-
la cachette
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
la patrie
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
l'hygiène
ਸਫਾਈ

-
l'idée
ਵਿਚਾਰ

-
l'illusion
ਭਰਮ

-
l'imagination
ਕਲਪਨਾ

-
l'intelligence
ਬੁੱਧੀ

-
l'invitation
ਨਿਉਤਾ

-
la justice
ਨਿਆਂ

-
la lumière
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
le regard
ਦਿਖਾਵਟ

-
la perte
ਨੁਕਸਾਨ

-
l'agrandissement
ਵਾਧਾ

-
l'erreur
ਗਲਤੀ

-
l'assassinat
ਹੱਤਿਆ

-
la nation
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
la nouveauté
ਨਵੀਨਤਾ

-
la possibilité
ਚੋਣ

-
la patience
ਧੀਰਜ

-
la planification
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
le problème
ਸਮੱਸਿਆ

-
la protection
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
le reflet
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
la république
ਗਣਤੰਤਰ

-
le risque
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
la sécurité
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
le secret
ਰਹੱਸ

-
le sexe
ਸੈਕਸ

-
l'ombre
ਛਾਂ

-
la taille
ਆਕਾਰ

-
la solidarité
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
le succès
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
le support
ਸਮਰਥਨ

-
la tradition
ਪਰੰਪਰਾ

-
le poids
ਭਾਰ