ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Termes abstraits

-

l'administration

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

la publicité

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

la flèche

ਤੀਰ

-

l'interdiction

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la carrière

ਪੇਸ਼ਾ

-

le milieu

ਕੇਂਦਰ

-

le choix

ਚੋਣ

-

la collaboration

ਸਹਿਯੋਗ

-

la couleur

ਰੰਗ

-

le contact

ਸੰਪਰਕ

-

le danger

ਖ਼ਤਰਾ

-

la déclaration d'amour

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

le déclin

ਪਤਣ

-

la définition

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

la différence

ਫ਼ਰਕ

-

la difficulté

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

la direction

ਦਿਸ਼ਾ

-

le désordre

ਵਿਕਾਰ

-

le lointain

ਦੂਰੀ

-

la distance

ਦੂਰੀ

-

la diversité

ਅਨੇਕਤਾ

-

l'effort

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

la chute

ਡਿੱਗਣਾ

-

la force

ਜ਼ੋਰ

-

le parfum

ਸੁਗੰਧ

-

la liberté

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

la moitié

ਅੱਧਾ

-

la hauteur

ਕੱਦ

-

l'aide

ਸਹਾਇਤਾ

-

la cachette

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

la patrie

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

l'hygiène

ਸਫਾਈ

-

l'idée

ਵਿਚਾਰ

-

l'illusion

ਭਰਮ

-

l'imagination

ਕਲਪਨਾ

-

l'intelligence

ਬੁੱਧੀ

-

l'invitation

ਨਿਉਤਾ

-

la justice

ਨਿਆਂ

-

la lumière

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

le regard

ਦਿਖਾਵਟ

-

la perte

ਨੁਕਸਾਨ

-

l'erreur

ਗਲਤੀ

-

l'assassinat

ਹੱਤਿਆ

-

la nation

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

la nouveauté

ਨਵੀਨਤਾ

-

la patience

ਧੀਰਜ

-

la planification

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

le problème

ਸਮੱਸਿਆ

-

la protection

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

le reflet

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

la république

ਗਣਤੰਤਰ

-

le risque

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

la sécurité

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

le secret

ਰਹੱਸ

-

le sexe

ਸੈਕਸ

-

l'ombre

ਛਾਂ

-

la taille

ਆਕਾਰ

-

la solidarité

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

le succès

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

le support

ਸਮਰਥਨ

-

la tradition

ਪਰੰਪਰਾ

-

le poids

ਭਾਰ

-
l'administration
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
la publicité
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
la flèche
ਤੀਰ

-
l'interdiction
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la carrière
ਪੇਸ਼ਾ

-
le milieu
ਕੇਂਦਰ

-
le choix
ਚੋਣ

-
la collaboration
ਸਹਿਯੋਗ

-
la couleur
ਰੰਗ

-
le contact
ਸੰਪਰਕ

-
le danger
ਖ਼ਤਰਾ

-
la déclaration d'amour
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
le déclin
ਪਤਣ

-
la définition
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
la différence
ਫ਼ਰਕ

-
la difficulté
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
la direction
ਦਿਸ਼ਾ

-
la découverte
ਖੋਜ

-
le désordre
ਵਿਕਾਰ

-
le lointain
ਦੂਰੀ

-
la distance
ਦੂਰੀ

-
la diversité
ਅਨੇਕਤਾ

-
l'effort
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
l'exploration
ਘੋਖ

-
la chute
ਡਿੱਗਣਾ

-
la force
ਜ਼ੋਰ

-
le parfum
ਸੁਗੰਧ

-
la liberté
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
le fantôme
ਭੂਤ

-
la moitié
ਅੱਧਾ

-
la hauteur
ਕੱਦ

-
l'aide
ਸਹਾਇਤਾ

-
la cachette
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
la patrie
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
l'hygiène
ਸਫਾਈ

-
l'idée
ਵਿਚਾਰ

-
l'illusion
ਭਰਮ

-
l'imagination
ਕਲਪਨਾ

-
l'intelligence
ਬੁੱਧੀ

-
l'invitation
ਨਿਉਤਾ

-
la justice
ਨਿਆਂ

-
la lumière
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
le regard
ਦਿਖਾਵਟ

-
la perte
ਨੁਕਸਾਨ

-
l'agrandissement
ਵਾਧਾ

-
l'erreur
ਗਲਤੀ

-
l'assassinat
ਹੱਤਿਆ

-
la nation
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
la nouveauté
ਨਵੀਨਤਾ

-
la possibilité
ਚੋਣ

-
la patience
ਧੀਰਜ

-
la planification
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
le problème
ਸਮੱਸਿਆ

-
la protection
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
le reflet
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
la république
ਗਣਤੰਤਰ

-
le risque
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
la sécurité
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
le secret
ਰਹੱਸ

-
le sexe
ਸੈਕਸ

-
l'ombre
ਛਾਂ

-
la taille
ਆਕਾਰ

-
la solidarité
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
le succès
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
le support
ਸਮਰਥਨ

-
la tradition
ਪਰੰਪਰਾ

-
le poids
ਭਾਰ