ਮੌਸਮ     
Météo

-

le baromètre

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

le nuage

ਬੱਦਲ

-

le froid

ਠੰਡ

-

le croissant de lune

ਵਰਧਮਾਨ

-

l'obscurité

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

la sécheresse

ਸੋਕਾ

-

la terre

ਧਰਤੀ

-

le brouillard

ਕੋਹਰਾ

-

le gel

ਪਾਲਾ

-

le verglas

ਚਮਕ

-

la chaleur

ਗਰਮੀ

-

l'ouragan

ਤੂਫਾਨ

-

la stalactite

ਹਿਮਲੰਬ

-

la foudre

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

la lune

ਚੰਦਰਮਾ

-

l'arc-en-ciel

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

la goutte d'eau

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

la neige

ਬਰਫ਼

-

le flocon de neige

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

le bonhomme de neige

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

l'étoile

ਸਿਤਾਰਾ

-

l'orage

ਤੂਫਾਨ

-

l'onde de tempête

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

le soleil

ਸੂਰਜ

-

le rayon de soleil

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

le crépuscule

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

le thermomètre

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

l'orage

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

la tombée de la nuit

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

le temps

ਮੌਸਮ

-

l'humidité

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

le vent

ਹਵਾ

-
le baromètre
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
le nuage
ਬੱਦਲ

-
le froid
ਠੰਡ

-
le croissant de lune
ਵਰਧਮਾਨ

-
l'obscurité
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
la sécheresse
ਸੋਕਾ

-
la terre
ਧਰਤੀ

-
le brouillard
ਕੋਹਰਾ

-
le gel
ਪਾਲਾ

-
le verglas
ਚਮਕ

-
la chaleur
ਗਰਮੀ

-
l'ouragan
ਤੂਫਾਨ

-
la stalactite
ਹਿਮਲੰਬ

-
la foudre
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
le/la météorite
ਉਲਕਾ

-
la lune
ਚੰਦਰਮਾ

-
l'arc-en-ciel
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
la goutte d'eau
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
la neige
ਬਰਫ਼

-
le flocon de neige
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
le bonhomme de neige
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
l'étoile
ਸਿਤਾਰਾ

-
l'orage
ਤੂਫਾਨ

-
l'onde de tempête
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
le soleil
ਸੂਰਜ

-
le rayon de soleil
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
le crépuscule
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
le thermomètre
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
l'orage
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
la tombée de la nuit
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
le temps
ਮੌਸਮ

-
l'humidité
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
le vent
ਹਵਾ