ਧਰਮ     
Religija

-

Uskrs +

ਈਸਟਰ

-

uskrsno jaje +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

anđeo +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

zvono +

ਘੰਟੀ

-

Biblija +

ਬਾਈਬਲ

-

biskup +

ਪਾਦਰੀ

-

blagoslov +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

budizam +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

kršćanstvo +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

božićni poklon +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

božićno drvce +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

crkva +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

lijes +

ਕਫ਼ਨ

-

stvaranje svijeta +

ਨਿਰਮਾਣ

-

križ +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

vrag +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

bog +

ਭਗਵਾਨ

-

hinduizam +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

islam +

ਇਸਲਾਮ

-

židovstvo +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

meditacija +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

mumija +

ਮੰਮੀ

-

musliman +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

papa +

ਪੋਪ

-

molitva +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

svećenik +

ਪਾਦਰੀ

-

religija +

ਧਰਮ

-

božja služba +

ਸੇਵਾ

-

sinagoga +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

hram +

ਮੰਦਰ

-

grobnica +

ਮਕਬਰਾ

-
Uskrs
ਈਸਟਰ

-
uskrsno jaje
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
anđeo
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
zvono
ਘੰਟੀ

-
Biblija
ਬਾਈਬਲ

-
biskup
ਪਾਦਰੀ

-
blagoslov
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
budizam
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
kršćanstvo
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
božićni poklon
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
božićno drvce
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
crkva
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
lijes
ਕਫ਼ਨ

-
stvaranje svijeta
ਨਿਰਮਾਣ

-
križ
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
vrag
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
bog
ਭਗਵਾਨ

-
hinduizam
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
islam
ਇਸਲਾਮ

-
židovstvo
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
meditacija
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
mumija
ਮੰਮੀ

-
musliman
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
papa
ਪੋਪ

-
molitva
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
svećenik
ਪਾਦਰੀ

-
religija
ਧਰਮ

-
božja služba
ਸੇਵਾ

-
sinagoga
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
hram
ਮੰਦਰ

-
grobnica
ਮਕਬਰਾ