ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

hirdetés +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

nyíl +

ਤੀਰ

-

tilalom +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karrier +

ਪੇਸ਼ਾ

-

középpont +

ਕੇਂਦਰ

-

választás +

ਚੋਣ

-

együttműködés +

ਸਹਿਯੋਗ

-

szín +

ਰੰਗ

-

kapcsolat +

ਸੰਪਰਕ

-

veszély +

ਖ਼ਤਰਾ

-

szerelmi vallomás +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

hanyatlás +

ਪਤਣ

-

meghatározás +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

különbség +

ਫ਼ਰਕ

-

nehézség +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

irány +

ਦਿਸ਼ਾ

-

felfedezés +

ਖੋਜ

-

rendetlenség +

ਵਿਕਾਰ

-

távolság +

ਦੂਰੀ

-

távolság +

ਦੂਰੀ

-

sokszínűség +

ਅਨੇਕਤਾ

-

erőfeszítés +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

kutatás +

ਘੋਖ

-

esés +

ਡਿੱਗਣਾ

-

erő +

ਜ਼ੋਰ

-

illat +

ਸੁਗੰਧ

-

szabadság +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

szellem +

ਭੂਤ

-

fél +

ਅੱਧਾ

-

magasság +

ਕੱਦ

-

segítség +

ਸਹਾਇਤਾ

-

rejtekhely +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

haza +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

tisztaság +

ਸਫਾਈ

-

ötlet +

ਵਿਚਾਰ

-

illúzió +

ਭਰਮ

-

képzelet +

ਕਲਪਨਾ

-

intelligencia +

ਬੁੱਧੀ

-

meghívás +

ਨਿਉਤਾ

-

igazságosság +

ਨਿਆਂ

-

fény +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

pillantás +

ਦਿਖਾਵਟ

-

veszteség +

ਨੁਕਸਾਨ

-

nagyítás +

ਵਾਧਾ

-

hiba +

ਗਲਤੀ

-

gyilkosság +

ਹੱਤਿਆ

-

nemzet +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

újdonság +

ਨਵੀਨਤਾ

-

lehetőség +

ਚੋਣ

-

türelem +

ਧੀਰਜ

-

tervezés +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

probléma +

ਸਮੱਸਿਆ

-

védelem +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

tükröződés +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

köztársaság +

ਗਣਤੰਤਰ

-

kockázat +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

biztonság +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

titok +

ਰਹੱਸ

-

nem +

ਸੈਕਸ

-

árnyék +

ਛਾਂ

-

méret +

ਆਕਾਰ

-

szolidaritás +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

siker +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

támogatás +

ਸਮਰਥਨ

-

hagyomány +

ਪਰੰਪਰਾ

-

súly +

ਭਾਰ

-
adminisztráció
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
hirdetés
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
nyíl
ਤੀਰ

-
tilalom
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karrier
ਪੇਸ਼ਾ

-
középpont
ਕੇਂਦਰ

-
választás
ਚੋਣ

-
együttműködés
ਸਹਿਯੋਗ

-
szín
ਰੰਗ

-
kapcsolat
ਸੰਪਰਕ

-
veszély
ਖ਼ਤਰਾ

-
szerelmi vallomás
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
hanyatlás
ਪਤਣ

-
meghatározás
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
különbség
ਫ਼ਰਕ

-
nehézség
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
irány
ਦਿਸ਼ਾ

-
felfedezés
ਖੋਜ

-
rendetlenség
ਵਿਕਾਰ

-
távolság
ਦੂਰੀ

-
távolság
ਦੂਰੀ

-
sokszínűség
ਅਨੇਕਤਾ

-
erőfeszítés
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
kutatás
ਘੋਖ

-
esés
ਡਿੱਗਣਾ

-
erő
ਜ਼ੋਰ

-
illat
ਸੁਗੰਧ

-
szabadság
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
szellem
ਭੂਤ

-
fél
ਅੱਧਾ

-
magasság
ਕੱਦ

-
segítség
ਸਹਾਇਤਾ

-
rejtekhely
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
haza
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
tisztaság
ਸਫਾਈ

-
ötlet
ਵਿਚਾਰ

-
illúzió
ਭਰਮ

-
képzelet
ਕਲਪਨਾ

-
intelligencia
ਬੁੱਧੀ

-
meghívás
ਨਿਉਤਾ

-
igazságosság
ਨਿਆਂ

-
fény
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
pillantás
ਦਿਖਾਵਟ

-
veszteség
ਨੁਕਸਾਨ

-
nagyítás
ਵਾਧਾ

-
hiba
ਗਲਤੀ

-
gyilkosság
ਹੱਤਿਆ

-
nemzet
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
újdonság
ਨਵੀਨਤਾ

-
lehetőség
ਚੋਣ

-
türelem
ਧੀਰਜ

-
tervezés
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
probléma
ਸਮੱਸਿਆ

-
védelem
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
tükröződés
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
köztársaság
ਗਣਤੰਤਰ

-
kockázat
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
biztonság
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
titok
ਰਹੱਸ

-
nem
ਸੈਕਸ

-
árnyék
ਛਾਂ

-
méret
ਆਕਾਰ

-
szolidaritás
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
siker
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
támogatás
ਸਮਰਥਨ

-
hagyomány
ਪਰੰਪਰਾ

-
súly
ਭਾਰ