ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

hirdetés

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

nyíl

ਤੀਰ

-

tilalom

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karrier

ਪੇਸ਼ਾ

-

középpont

ਕੇਂਦਰ

-

együttműködés

ਸਹਿਯੋਗ

-

szín

ਰੰਗ

-

kapcsolat

ਸੰਪਰਕ

-

veszély

ਖ਼ਤਰਾ

-

szerelmi vallomás

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

hanyatlás

ਪਤਣ

-

meghatározás

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

különbség

ਫ਼ਰਕ

-

nehézség

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

irány

ਦਿਸ਼ਾ

-

rendetlenség

ਵਿਕਾਰ

-

távolság

ਦੂਰੀ

-

távolság

ਦੂਰੀ

-

sokszínűség

ਅਨੇਕਤਾ

-

erőfeszítés

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

kutatás

ਘੋਖ

-

esés

ਡਿੱਗਣਾ

-

erő

ਜ਼ੋਰ

-

illat

ਸੁਗੰਧ

-

szabadság

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

szellem

ਭੂਤ

-

fél

ਅੱਧਾ

-

magasság

ਕੱਦ

-

segítség

ਸਹਾਇਤਾ

-

rejtekhely

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

haza

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

tisztaság

ਸਫਾਈ

-

ötlet

ਵਿਚਾਰ

-

illúzió

ਭਰਮ

-

képzelet

ਕਲਪਨਾ

-

intelligencia

ਬੁੱਧੀ

-

meghívás

ਨਿਉਤਾ

-

igazságosság

ਨਿਆਂ

-

fény

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

pillantás

ਦਿਖਾਵਟ

-

veszteség

ਨੁਕਸਾਨ

-

nagyítás

ਵਾਧਾ

-

hiba

ਗਲਤੀ

-

gyilkosság

ਹੱਤਿਆ

-

nemzet

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

újdonság

ਨਵੀਨਤਾ

-

türelem

ਧੀਰਜ

-

tervezés

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

probléma

ਸਮੱਸਿਆ

-

védelem

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

tükröződés

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

köztársaság

ਗਣਤੰਤਰ

-

kockázat

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

biztonság

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

titok

ਰਹੱਸ

-

nem

ਸੈਕਸ

-

árnyék

ਛਾਂ

-

méret

ਆਕਾਰ

-

szolidaritás

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

siker

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

támogatás

ਸਮਰਥਨ

-

hagyomány

ਪਰੰਪਰਾ

-

súly

ਭਾਰ

-
adminisztráció
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
hirdetés
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
nyíl
ਤੀਰ

-
tilalom
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karrier
ਪੇਸ਼ਾ

-
középpont
ਕੇਂਦਰ

-
választás
ਚੋਣ

-
együttműködés
ਸਹਿਯੋਗ

-
szín
ਰੰਗ

-
kapcsolat
ਸੰਪਰਕ

-
veszély
ਖ਼ਤਰਾ

-
szerelmi vallomás
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
hanyatlás
ਪਤਣ

-
meghatározás
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
különbség
ਫ਼ਰਕ

-
nehézség
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
irány
ਦਿਸ਼ਾ

-
felfedezés
ਖੋਜ

-
rendetlenség
ਵਿਕਾਰ

-
távolság
ਦੂਰੀ

-
távolság
ਦੂਰੀ

-
sokszínűség
ਅਨੇਕਤਾ

-
erőfeszítés
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
kutatás
ਘੋਖ

-
esés
ਡਿੱਗਣਾ

-
erő
ਜ਼ੋਰ

-
illat
ਸੁਗੰਧ

-
szabadság
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
szellem
ਭੂਤ

-
fél
ਅੱਧਾ

-
magasság
ਕੱਦ

-
segítség
ਸਹਾਇਤਾ

-
rejtekhely
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
haza
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
tisztaság
ਸਫਾਈ

-
ötlet
ਵਿਚਾਰ

-
illúzió
ਭਰਮ

-
képzelet
ਕਲਪਨਾ

-
intelligencia
ਬੁੱਧੀ

-
meghívás
ਨਿਉਤਾ

-
igazságosság
ਨਿਆਂ

-
fény
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
pillantás
ਦਿਖਾਵਟ

-
veszteség
ਨੁਕਸਾਨ

-
nagyítás
ਵਾਧਾ

-
hiba
ਗਲਤੀ

-
gyilkosság
ਹੱਤਿਆ

-
nemzet
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
újdonság
ਨਵੀਨਤਾ

-
lehetőség
ਚੋਣ

-
türelem
ਧੀਰਜ

-
tervezés
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
probléma
ਸਮੱਸਿਆ

-
védelem
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
tükröződés
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
köztársaság
ਗਣਤੰਤਰ

-
kockázat
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
biztonság
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
titok
ਰਹੱਸ

-
nem
ਸੈਕਸ

-
árnyék
ਛਾਂ

-
méret
ਆਕਾਰ

-
szolidaritás
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
siker
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
támogatás
ਸਮਰਥਨ

-
hagyomány
ਪਰੰਪਰਾ

-
súly
ਭਾਰ