ਸਮੱਗਰੀ     
Anyagok

-

sárgaréz +

ਪਿੱਤਲ

-

cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

kerámia +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

kendő +

ਕੱਪੜਾ

-

anyag +

ਕੱਪੜਾ

-

pamut +

ਕਾਟਨ

-

kristály +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kosz +

ਧੂੜ

-

ragasztó +

ਗੂੰਦ

-

bőr +

ਚਮੜਾ

-

fém +

ਧਾਤ

-

olaj +

ਤੇਲ

-

por +

ਪਾਊਡਰ

-

+

ਨਮਕ

-

homok +

ਰੇਤ

-

hulladék +

ਕਬਾੜ

-

ezüst +

ਚਾਂਦੀ

-

+

ਪੱਥਰ

-

szalma +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

fa +

ਲੱਕੜ

-

gyapjú +

ਉੱਨ

-
sárgaréz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
kerámia
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
kendő
ਕੱਪੜਾ

-
anyag
ਕੱਪੜਾ

-
pamut
ਕਾਟਨ

-
kristály
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kosz
ਧੂੜ

-
ragasztó
ਗੂੰਦ

-
bőr
ਚਮੜਾ

-
fém
ਧਾਤ

-
olaj
ਤੇਲ

-
por
ਪਾਊਡਰ

-

ਨਮਕ

-
homok
ਰੇਤ

-
hulladék
ਕਬਾੜ

-
ezüst
ਚਾਂਦੀ

-

ਪੱਥਰ

-
szalma
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
fa
ਲੱਕੜ

-
gyapjú
ਉੱਨ