ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Hal-hal abstrak

-

administrasi +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

iklan +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

panah +

ਤੀਰ

-

larangan +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karier +

ਪੇਸ਼ਾ

-

tengah +

ਕੇਂਦਰ

-

pilihan +

ਚੋਣ

-

kolaborasi +

ਸਹਿਯੋਗ

-

warna +

ਰੰਗ

-

kontak +

ਸੰਪਰਕ

-

bahaya +

ਖ਼ਤਰਾ

-

pernyataan cinta +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

merosot +

ਪਤਣ

-

definisi +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

perbedaan +

ਫ਼ਰਕ

-

kesulitan +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

arah +

ਦਿਸ਼ਾ

-

penemuan +

ਖੋਜ

-

semrawut +

ਵਿਕਾਰ

-

jarak jauh +

ਦੂਰੀ

-

jarak +

ਦੂਰੀ

-

keanekaragaman +

ਅਨੇਕਤਾ

-

usaha +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

eksplorasi +

ਘੋਖ

-

jatuh +

ਡਿੱਗਣਾ

-

tenaga +

ਜ਼ੋਰ

-

aroma +

ਸੁਗੰਧ

-

kebebasan +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

hantu +

ਭੂਤ

-

setengah +

ਅੱਧਾ

-

ketinggian +

ਕੱਦ

-

bantuan +

ਸਹਾਇਤਾ

-

tempat bersembunyi +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

tanah air +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

kebersihan +

ਸਫਾਈ

-

ide +

ਵਿਚਾਰ

-

ilusi +

ਭਰਮ

-

imajinasi +

ਕਲਪਨਾ

-

kecerdasan +

ਬੁੱਧੀ

-

undangan +

ਨਿਉਤਾ

-

keadilan +

ਨਿਆਂ

-

cahaya +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

penampilan +

ਦਿਖਾਵਟ

-

kerugian +

ਨੁਕਸਾਨ

-

pembesaran +

ਵਾਧਾ

-

kesalahan +

ਗਲਤੀ

-

pembunuhan +

ਹੱਤਿਆ

-

bangsa +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

hal baru +

ਨਵੀਨਤਾ

-

pilihan +

ਚੋਣ

-

kesabaran +

ਧੀਰਜ

-

perencanaan +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

masalah +

ਸਮੱਸਿਆ

-

perlindungan +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

pantulan +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republik +

ਗਣਤੰਤਰ

-

risiko +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

keselamatan +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

rahasia +

ਰਹੱਸ

-

seks +

ਸੈਕਸ

-

bayangan +

ਛਾਂ

-

ukuran +

ਆਕਾਰ

-

solidaritas +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

keberhasilan +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

dukungan +

ਸਮਰਥਨ

-

tradisi +

ਪਰੰਪਰਾ

-

berat +

ਭਾਰ

-
administrasi
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
iklan
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
panah
ਤੀਰ

-
larangan
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karier
ਪੇਸ਼ਾ

-
tengah
ਕੇਂਦਰ

-
pilihan
ਚੋਣ

-
kolaborasi
ਸਹਿਯੋਗ

-
warna
ਰੰਗ

-
kontak
ਸੰਪਰਕ

-
bahaya
ਖ਼ਤਰਾ

-
pernyataan cinta
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
merosot
ਪਤਣ

-
definisi
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
perbedaan
ਫ਼ਰਕ

-
kesulitan
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
arah
ਦਿਸ਼ਾ

-
penemuan
ਖੋਜ

-
semrawut
ਵਿਕਾਰ

-
jarak jauh
ਦੂਰੀ

-
jarak
ਦੂਰੀ

-
keanekaragaman
ਅਨੇਕਤਾ

-
usaha
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
eksplorasi
ਘੋਖ

-
jatuh
ਡਿੱਗਣਾ

-
tenaga
ਜ਼ੋਰ

-
aroma
ਸੁਗੰਧ

-
kebebasan
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
hantu
ਭੂਤ

-
setengah
ਅੱਧਾ

-
ketinggian
ਕੱਦ

-
bantuan
ਸਹਾਇਤਾ

-
tempat bersembunyi
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
tanah air
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
kebersihan
ਸਫਾਈ

-
ide
ਵਿਚਾਰ

-
ilusi
ਭਰਮ

-
imajinasi
ਕਲਪਨਾ

-
kecerdasan
ਬੁੱਧੀ

-
undangan
ਨਿਉਤਾ

-
keadilan
ਨਿਆਂ

-
cahaya
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
penampilan
ਦਿਖਾਵਟ

-
kerugian
ਨੁਕਸਾਨ

-
pembesaran
ਵਾਧਾ

-
kesalahan
ਗਲਤੀ

-
pembunuhan
ਹੱਤਿਆ

-
bangsa
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
hal baru
ਨਵੀਨਤਾ

-
pilihan
ਚੋਣ

-
kesabaran
ਧੀਰਜ

-
perencanaan
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
masalah
ਸਮੱਸਿਆ

-
perlindungan
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
pantulan
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republik
ਗਣਤੰਤਰ

-
risiko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
keselamatan
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
rahasia
ਰਹੱਸ

-
seks
ਸੈਕਸ

-
bayangan
ਛਾਂ

-
ukuran
ਆਕਾਰ

-
solidaritas
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
keberhasilan
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
dukungan
ਸਮਰਥਨ

-
tradisi
ਪਰੰਪਰਾ

-
berat
ਭਾਰ