ਸਮੱਗਰੀ     
Bahan

-

kuningan +

ਪਿੱਤਲ

-

semen +

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramik +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

taplak +

ਕੱਪੜਾ

-

kain +

ਕੱਪੜਾ

-

katun +

ਕਾਟਨ

-

kristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kotoran +

ਧੂੜ

-

lem +

ਗੂੰਦ

-

kulit +

ਚਮੜਾ

-

logam +

ਧਾਤ

-

minyak +

ਤੇਲ

-

bubuk +

ਪਾਊਡਰ

-

garam +

ਨਮਕ

-

pasir +

ਰੇਤ

-

sampah +

ਕਬਾੜ

-

perak +

ਚਾਂਦੀ

-

batu +

ਪੱਥਰ

-

jerami +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

kayu +

ਲੱਕੜ

-

wol +

ਉੱਨ

-
kuningan
ਪਿੱਤਲ

-
semen
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
taplak
ਕੱਪੜਾ

-
kain
ਕੱਪੜਾ

-
katun
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kotoran
ਧੂੜ

-
lem
ਗੂੰਦ

-
kulit
ਚਮੜਾ

-
logam
ਧਾਤ

-
minyak
ਤੇਲ

-
bubuk
ਪਾਊਡਰ

-
garam
ਨਮਕ

-
pasir
ਰੇਤ

-
sampah
ਕਬਾੜ

-
perak
ਚਾਂਦੀ

-
batu
ਪੱਥਰ

-
jerami
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
kayu
ਲੱਕੜ

-
wol
ਉੱਨ