ਸਮੱਗਰੀ     
Bahan

-

kuningan

ਪਿੱਤਲ

-

semen

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramik

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

taplak

ਕੱਪੜਾ

-

kain

ਕੱਪੜਾ

-

katun

ਕਾਟਨ

-

kristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

kotoran

ਧੂੜ

-

lem

ਗੂੰਦ

-

kulit

ਚਮੜਾ

-

logam

ਧਾਤ

-

minyak

ਤੇਲ

-

bubuk

ਪਾਊਡਰ

-

garam

ਨਮਕ

-

pasir

ਰੇਤ

-

sampah

ਕਬਾੜ

-

perak

ਚਾਂਦੀ

-

batu

ਪੱਥਰ

-

jerami

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

kayu

ਲੱਕੜ

-

wol

ਉੱਨ

-
kuningan
ਪਿੱਤਲ

-
semen
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
taplak
ਕੱਪੜਾ

-
kain
ਕੱਪੜਾ

-
katun
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
kotoran
ਧੂੜ

-
lem
ਗੂੰਦ

-
kulit
ਚਮੜਾ

-
logam
ਧਾਤ

-
minyak
ਤੇਲ

-
bubuk
ਪਾਊਡਰ

-
garam
ਨਮਕ

-
pasir
ਰੇਤ

-
sampah
ਕਬਾੜ

-
perak
ਚਾਂਦੀ

-
batu
ਪੱਥਰ

-
jerami
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
kayu
ਲੱਕੜ

-
wol
ਉੱਨ