ਸਿਹਤ     
Kesehatan

-

ambulans +

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

perban +

ਪੱਟੀ

-

kelahiran +

ਜਨਮ

-

tekanan darah +

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

perawatan tubuh +

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

pilek +

ਠੰਡ

-

krim +

ਕ੍ਰੀਮ

-

kruk +

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

pemeriksaan +

ਜਾਂਚ

-

kelelahan +

ਥਕਾਵਟ

-

masker wajah +

ਮੁਖੌਟਾ

-

kotak p3k +

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

penyembuhan +

ਇਲਾਜ

-

kesehatan +

ਸਿਹਤ

-

alat bantu dengar +

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

rumah sakit +

ਹਸਪਤਾਲ

-

suntikan +

ਟੀਕਾ

-

cedera +

ਸੱਟ

-

rias wajah +

ਮੇਕਅੱਪ

-

pijat +

ਮਾਲਸ਼

-

obat-obatan +

ਦਵਾਈ

-

obat +

ਦਵਾਈ

-

lesung +

ਗਾਰਾ

-

pelindung mulut +

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

pemotong kuku +

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

obesitas +

ਮੋਟਾਪਾ

-

operasi +

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

rasa sakit +

ਦਰਦ

-

parfum +

ਇੱਤਰ

-

pil +

ਦਵਾਈ

-

kehamilan +

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

pisau cukur +

ਰੇਜ਼ਰ

-

mencukur +

ਸ਼ੇਵ

-

serabut cukur +

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

tidur +

ਨੀਂਦ

-

perokok +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

larangan merokok +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

tabir surya +

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

kapas telinga +

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

sikat gigi +

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

pasta gigi +

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

tusuk gigi +

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

korban +

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

timbangan +

ਤੱਕੜੀ

-

kursi roda +

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
ambulans
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
perban
ਪੱਟੀ

-
kelahiran
ਜਨਮ

-
tekanan darah
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
perawatan tubuh
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
pilek
ਠੰਡ

-
krim
ਕ੍ਰੀਮ

-
kruk
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
pemeriksaan
ਜਾਂਚ

-
kelelahan
ਥਕਾਵਟ

-
masker wajah
ਮੁਖੌਟਾ

-
kotak p3k
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
penyembuhan
ਇਲਾਜ

-
kesehatan
ਸਿਹਤ

-
alat bantu dengar
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
rumah sakit
ਹਸਪਤਾਲ

-
suntikan
ਟੀਕਾ

-
cedera
ਸੱਟ

-
rias wajah
ਮੇਕਅੱਪ

-
pijat
ਮਾਲਸ਼

-
obat-obatan
ਦਵਾਈ

-
obat
ਦਵਾਈ

-
lesung
ਗਾਰਾ

-
pelindung mulut
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
pemotong kuku
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
obesitas
ਮੋਟਾਪਾ

-
operasi
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
rasa sakit
ਦਰਦ

-
parfum
ਇੱਤਰ

-
pil
ਦਵਾਈ

-
kehamilan
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
pisau cukur
ਰੇਜ਼ਰ

-
mencukur
ਸ਼ੇਵ

-
serabut cukur
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
tidur
ਨੀਂਦ

-
perokok
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
larangan merokok
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
tabir surya
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
kapas telinga
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
sikat gigi
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
pasta gigi
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
tusuk gigi
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
korban
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
timbangan
ਤੱਕੜੀ

-
kursi roda
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ