ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Hewan besar

-

buaya aligator +

ਘੜਿਆਲ

-

tanduk rusa +

ਸਿੰਗ

-

babun +

ਲੰਗੂਰ

-

beruang +

ਭਾਲੂ

-

kerbau +

ਮੱਝ

-

unta +

ਊਠ

-

cheetah +

ਚੀਤਾ

-

sapi +

ਗਾਂ

-

buaya +

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosaurus +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

keledai +

ਗਧਾ

-

naga +

ਅਜਗਰ

-

gajah +

ਹਾਥੀ

-

jerapah +

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorila +

ਗੁਰੀਲਾ

-

kuda nil +

ਗੈਂਡਾ

-

kuda +

ਘੋੜਾ

-

kanguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

macan tutul +

ਚੀਤਾ

-

singa +

ਸ਼ੇਰ

-

llama +

ਲਾਮਾ

-

lynx +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monster +

ਰਾਖਸ਼

-

moose +

ਹਿਰਨ

-

burung unta +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda +

ਪਾਂਡਾ

-

babi +

ਸੂਰ

-

beruang kutub +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma +

ਲੂਮੜੀ

-

badak +

ਰਾਈਨੋ

-

rusa jantan +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

harimau +

ਬਾਘ

-

beruang laut +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

kuda liar +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
buaya aligator
ਘੜਿਆਲ

-
tanduk rusa
ਸਿੰਗ

-
babun
ਲੰਗੂਰ

-
beruang
ਭਾਲੂ

-
kerbau
ਮੱਝ

-
unta
ਊਠ

-
cheetah
ਚੀਤਾ

-
sapi
ਗਾਂ

-
buaya
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosaurus
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
keledai
ਗਧਾ

-
naga
ਅਜਗਰ

-
gajah
ਹਾਥੀ

-
jerapah
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorila
ਗੁਰੀਲਾ

-
kuda nil
ਗੈਂਡਾ

-
kuda
ਘੋੜਾ

-
kanguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
macan tutul
ਚੀਤਾ

-
singa
ਸ਼ੇਰ

-
llama
ਲਾਮਾ

-
lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monster
ਰਾਖਸ਼

-
moose
ਹਿਰਨ

-
burung unta
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
babi
ਸੂਰ

-
beruang kutub
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
badak
ਰਾਈਨੋ

-
rusa jantan
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
harimau
ਬਾਘ

-
beruang laut
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
kuda liar
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ