ਲੋਕ     
Orang-orang

-

usia +

ਉਮਰ

-

bibi +

ਚਾਚੀ

-

bayi +

ਬੱਚਾ

-

pengasuh anak +

ਬੇਬੀ ਸਿੱਟਰ

-

anak laki-laki +

ਲੜਕਾ

-

saudara +

ਭਰਾ

-

anak +

ਬੱਚਾ

-

pasangan suami isteri +

ਜੋੜਾ

-

putri +

ਧੀ

-

perceraian +

ਤਲਾਕ

-

embrio +

ਭਰੂਣ

-

pertunangan +

ਕੁੜਮਾਈ

-

keluarga besar +

ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ

-

keluarga +

ਪਰਿਵਾਰ

-

wanita penggoda +

ਕਲੋਲਬਾਜ਼

-

pria +

ਸੱਜਣ

-

gadis +

ਲੜਕੀ

-

teman wanita +

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

-

cucu perempuan +

ਪੋਤੀ

-

kakek +

ਦਾਦਾ/ਨਾਨਾ

-

oma +

ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ

-

nenek +

ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ

-

eyang +

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ

-

cucu laki-laki +

ਪੋਤਾ

-

pengantin pria +

ਲਾੜਾ

-

kelompok +

ਸਮੂਹ

-

penolong +

ਸਹਾਇਕ

-

bayi +

ਸ਼ਿਸ਼ੂ

-

wanita +

ਇਸਤਰੀ

-

lamaran pernikahan +

ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

-

ikatan perkawinan +

ਵਿਆਹ

-

ibu +

ਮਾਂ

-

tidur siang +

ਝਪਕੀ

-

tetangga +

ਗੁਆਂਢੀ

-

pengantin baru +

ਨਵ-ਵਿਆਹਤ

-

sepasang kekasih +

ਜੋੜਾ

-

orang tua +

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

-

pasangan +

ਸਾਥੀ

-

pesta +

ਪਾਰਟੀ

-

orang-orang +

ਲੋਕ

-

lamaran +

ਪੇਸ਼ਕਸ਼

-

antrian +

ਪੰਗਤੀ

-

resepsi +

ਸਵਾਗਤ

-

kencan +

ਮਿਲਣ ਸਥਾਨ

-

saudara kandung +

ਭਰਾ-ਭੈਣ

-

saudari perempuan +

ਭੈਣ

-

putra +

ਪੁੱਤਰ

-

kembar +

ਜੌੜੇ

-

paman +

ਚਾਚਾ

-

perkawinan +

ਵਿਆਹ

-

muda-mudi +

ਨੌਜਵਾਨ

-
usia
ਉਮਰ

-
bibi
ਚਾਚੀ

-
bayi
ਬੱਚਾ

-
pengasuh anak
ਬੇਬੀ ਸਿੱਟਰ

-
anak laki-laki
ਲੜਕਾ

-
saudara
ਭਰਾ

-
anak
ਬੱਚਾ

-
pasangan suami isteri
ਜੋੜਾ

-
putri
ਧੀ

-
perceraian
ਤਲਾਕ

-
embrio
ਭਰੂਣ

-
pertunangan
ਕੁੜਮਾਈ

-
keluarga besar
ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ

-
keluarga
ਪਰਿਵਾਰ

-
wanita penggoda
ਕਲੋਲਬਾਜ਼

-
pria
ਸੱਜਣ

-
gadis
ਲੜਕੀ

-
teman wanita
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ

-
cucu perempuan
ਪੋਤੀ

-
kakek
ਦਾਦਾ/ਨਾਨਾ

-
oma
ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ

-
nenek
ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ

-
eyang
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ

-
cucu laki-laki
ਪੋਤਾ

-
pengantin pria
ਲਾੜਾ

-
kelompok
ਸਮੂਹ

-
penolong
ਸਹਾਇਕ

-
bayi
ਸ਼ਿਸ਼ੂ

-
wanita
ਇਸਤਰੀ

-
lamaran pernikahan
ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

-
ikatan perkawinan
ਵਿਆਹ

-
ibu
ਮਾਂ

-
tidur siang
ਝਪਕੀ

-
tetangga
ਗੁਆਂਢੀ

-
pengantin baru
ਨਵ-ਵਿਆਹਤ

-
sepasang kekasih
ਜੋੜਾ

-
orang tua
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

-
pasangan
ਸਾਥੀ

-
pesta
ਪਾਰਟੀ

-
orang-orang
ਲੋਕ

-
lamaran
ਪੇਸ਼ਕਸ਼

-
antrian
ਪੰਗਤੀ

-
resepsi
ਸਵਾਗਤ

-
kencan
ਮਿਲਣ ਸਥਾਨ

-
saudara kandung
ਭਰਾ-ਭੈਣ

-
saudari perempuan
ਭੈਣ

-
putra
ਪੁੱਤਰ

-
kembar
ਜੌੜੇ

-
paman
ਚਾਚਾ

-
perkawinan
ਵਿਆਹ

-
muda-mudi
ਨੌਜਵਾਨ