ਸਮਾਂ     
Waktu

-

jam alarm +

ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ

-

sejarah kuno +

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ

-

antik +

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂ

-

buku agenda +

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ

-

musim gugur +

ਸਰਦ ਰੁੱਤ/ਪਤਝੜ

-

istirahat +

ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ

-

kalender +

ਕੈਲੰਡਰ

-

abad +

ਸਦੀ

-

jam +

ਘੜੀ

-

rehat kopi +

ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ

-

tanggal +

ਤਾਰੀਖ਼

-

jam digital +

ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ

-

gerhana +

ਗ੍ਰਹਿਣ

-

akhir +

ਅੰਤ

-

masa depan +

ਭਵਿੱਖ

-

sejarah +

ਇਤਿਹਾਸ

-

jam pasir +

ਸਮਾਂ-ਸੂਚਕ

-

abad pertengahan +

ਮੱਧ ਯੁੱਗ

-

bulan +

ਮਹੀਨਾ

-

pagi +

ਸਵੇਰ

-

masa lampau +

ਅਤੀਤ

-

jam saku +

ਜੇਬ ਘੜੀ

-

tepat waktu +

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

-

buru-buru +

ਭੀੜ

-

musim +

ਰੁੱਤਾਂ

-

musim semi +

ਬਸੰਤ

-

jam matahari +

ਧੁੱਪਘੜੀ

-

matahari terbit +

ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ

-

matahari terbenam +

ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ

-

waktu +

ਸਮਾਂ

-

waktu +

ਸਮਾਂ

-

waktu tunggu +

ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

-

akhir pekan +

ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ

-

tahun +

ਸਾਲ

-
jam alarm
ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ

-
sejarah kuno
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ

-
antik
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂ

-
buku agenda
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ

-
musim gugur
ਸਰਦ ਰੁੱਤ/ਪਤਝੜ

-
istirahat
ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ

-
kalender
ਕੈਲੰਡਰ

-
abad
ਸਦੀ

-
jam
ਘੜੀ

-
rehat kopi
ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ

-
tanggal
ਤਾਰੀਖ਼

-
jam digital
ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ

-
gerhana
ਗ੍ਰਹਿਣ

-
akhir
ਅੰਤ

-
masa depan
ਭਵਿੱਖ

-
sejarah
ਇਤਿਹਾਸ

-
jam pasir
ਸਮਾਂ-ਸੂਚਕ

-
abad pertengahan
ਮੱਧ ਯੁੱਗ

-
bulan
ਮਹੀਨਾ

-
pagi
ਸਵੇਰ

-
masa lampau
ਅਤੀਤ

-
jam saku
ਜੇਬ ਘੜੀ

-
tepat waktu
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

-
buru-buru
ਭੀੜ

-
musim
ਰੁੱਤਾਂ

-
musim semi
ਬਸੰਤ

-
jam matahari
ਧੁੱਪਘੜੀ

-
matahari terbit
ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ

-
matahari terbenam
ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ

-
waktu
ਸਮਾਂ

-
waktu
ਸਮਾਂ

-
waktu tunggu
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

-
akhir pekan
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ

-
tahun
ਸਾਲ