ਆਵਾਜਾਈ     
Traffico

-

l'incidente

ਦੁਰਘਟਨਾ

-

la barriera

ਬੈਰੀਅਰ

-

la bicicletta

ਸਾਈਕਲ

-

la barca

ਕਿਸ਼ਤੀ

-

il bus

ਬੱਸ

-

la funivia

ਕੇਬਲ ਕਾਰ

-

il camper

ਕਾਰਵਾਂ

-

la strada di campagna

ਰਾਜ ਮਾਰਗ

-

la nave da crociera

ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿੱਪ

-

la curva

ਮੋੜ

-

il vicolo cieco

ਬੰਦ ਗਲੀ

-

la partenza

ਪ੍ਰਸਥਾਨ

-

il freno di emergenza

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ

-

l'ingresso

ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-

la scala mobile

ਐਸਕੈਲੇਟਰ

-

il bagaglio in eccesso

ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ

-

l'uscita

ਨਿਕਾਸ

-

il traghetto

ਬੇੜਾ

-

il camion dei pompieri

ਅੱਗ ਟ੍ਰੱਕ

-

il volo

ਉੜਾਨ

-

il vagone merci

ਮਾਲ ਕਾਰ

-

la benzina

ਗੈਸ / ਪੈਟ੍ਰੋਲ

-

il freno a mano

ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ

-

l'elicottero

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ

-

l'autostrada

ਰਾਜ ਮਾਰਗ

-

la casa galleggiante

ਹੋਊਸਬੋਟ

-

la bicicletta da donna

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ

-

la svolta a sinistra

ਖੱਬਾ ਮੋੜ

-

il passaggio a livello

ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ

-

la locomotiva

ਰੇਲ ਇੰਜਨ

-

la mappa

ਨਕਸ਼ਾ

-

la metropolitana

ਮੈਟਰੋ

-

il ciclomotore

ਮੋਪੈਡ

-

il motoscafo

ਮੋਟਰਬੋਟ

-

il motociclo

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

-

il casco da moto

ਮੋਟਰਾਈਕਲ ਹੈਲਮੈਟ

-

la motociclista

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ

-

la mountain bike

ਮਾਊਨਟੇਨ ਬਾਈਕ

-

il valico montano

ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਗ

-

il divieto di sorpasso

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਮਾਰਗ

-

i non fumatori

ਗੈਰ-ਸਿਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ

-

la strada a senso unico

ਇਕ-ਪਾਸਾ ਮਾਰਗ

-

il parchimetro

ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੀਟਰ

-

il passeggero

ਯਾਤਰੀ

-

l'aereo di linea

ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ

-

il pedone

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ

-

l'aereo

ਵਿਮਾਨ

-

la buca

ਖੱਡਾ

-

l'aereo ad eliche

ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਵਿਮਾਨ

-

la rotaia

ਰੇਲ

-

il ponte della ferrovia

ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ

-

la rampa

ਰੈਂਪ

-

la precedenza

ਸਹੀ ਮਾਰਗ

-

la strada

ਸੜਕ

-

la rotonda

ਚੌਂਕ

-

la fila di sedili

ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ

-

il monopattino

ਸਕੂਟਰ

-

lo scooter

ਸਕੂਟਰ

-

il cartello

ਸੰਕੇਤ ਚਿਨ੍ਹ

-

la slitta

ਸਲੈਜ

-

la motoslitta

ਸਨੋਅ ਮੋਬਾਈਲ

-

il limite di velocità

ਗਤੀ ਸੀਮਾ

-

la stazione

ਸਟੇਸ਼ਨ

-

la fermata

ਠਹਿਰਾਉ

-

il cartello stradale

ਗਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

-

il passeggino

ਮੁਸਾਫ਼ਰ

-

la stazione della metropolitana

ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

il taxi

ਟੈਕਸੀ

-

il biglietto

ਟਿਕਟ

-

gli orari

ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ

-

la traccia

ਟ੍ਰੈਕ

-

lo scambio ferroviario

ਟ੍ਰੈਕ ਸਵਿੱਚ

-

il trattore

ਟ੍ਰੈਕਟਰ

-

il traffico

ਆਵਾਜਾਈ

-

l'ingorgo

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ

-

il semaforo

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ

-

il cartello stradale

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤ

-

il treno

ਰੇਲਗੱਡੀ

-

il viaggio in treno

ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ

-

il tram

ਟ੍ਰਾਮ

-

il trasporto

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ

-

il triciclo

ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ

-

il camion

ਟ੍ਰੱਕ

-

il doppio senso di marcia

ਦੋ-ਪਾਸਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

-

il sottopassaggio

ਭੂਮੀਗਤ ਮਾਰਗ

-

il timone

ਪਹੀਆ

-

il dirigibile

ਜ਼ੈਪਲਿਨ

-
l'incidente
ਦੁਰਘਟਨਾ

-
la barriera
ਬੈਰੀਅਰ

-
la bicicletta
ਸਾਈਕਲ

-
la barca
ਕਿਸ਼ਤੀ

-
il bus
ਬੱਸ

-
la funivia
ਕੇਬਲ ਕਾਰ

-
l'automobile
ਕਾਰ

-
il camper
ਕਾਰਵਾਂ

-
la carrozza
ਕੋਚ

-
il sovraffollamento
ਜਮਾਉ

-
la strada di campagna
ਰਾਜ ਮਾਰਗ

-
la nave da crociera
ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿੱਪ

-
la curva
ਮੋੜ

-
il vicolo cieco
ਬੰਦ ਗਲੀ

-
la partenza
ਪ੍ਰਸਥਾਨ

-
il freno di emergenza
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ

-
l'ingresso
ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-
la scala mobile
ਐਸਕੈਲੇਟਰ

-
il bagaglio in eccesso
ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ

-
l'uscita
ਨਿਕਾਸ

-
il traghetto
ਬੇੜਾ

-
il camion dei pompieri
ਅੱਗ ਟ੍ਰੱਕ

-
il volo
ਉੜਾਨ

-
il vagone merci
ਮਾਲ ਕਾਰ

-
la benzina
ਗੈਸ / ਪੈਟ੍ਰੋਲ

-
il freno a mano
ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ

-
l'elicottero
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ

-
l'autostrada
ਰਾਜ ਮਾਰਗ

-
la casa galleggiante
ਹੋਊਸਬੋਟ

-
la bicicletta da donna
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ

-
la svolta a sinistra
ਖੱਬਾ ਮੋੜ

-
il passaggio a livello
ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ

-
la locomotiva
ਰੇਲ ਇੰਜਨ

-
la mappa
ਨਕਸ਼ਾ

-
la metropolitana
ਮੈਟਰੋ

-
il ciclomotore
ਮੋਪੈਡ

-
il motoscafo
ਮੋਟਰਬੋਟ

-
il motociclo
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

-
il casco da moto
ਮੋਟਰਾਈਕਲ ਹੈਲਮੈਟ

-
la motociclista
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ

-
la mountain bike
ਮਾਊਨਟੇਨ ਬਾਈਕ

-
il valico montano
ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਗ

-
il divieto di sorpasso
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਮਾਰਗ

-
i non fumatori
ਗੈਰ-ਸਿਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ

-
la strada a senso unico
ਇਕ-ਪਾਸਾ ਮਾਰਗ

-
il parchimetro
ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੀਟਰ

-
il passeggero
ਯਾਤਰੀ

-
l'aereo di linea
ਯਾਤਰੀ ਵਿਮਾਨ

-
il pedone
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ

-
l'aereo
ਵਿਮਾਨ

-
la buca
ਖੱਡਾ

-
l'aereo ad eliche
ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਵਿਮਾਨ

-
la rotaia
ਰੇਲ

-
il ponte della ferrovia
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ

-
la rampa
ਰੈਂਪ

-
la precedenza
ਸਹੀ ਮਾਰਗ

-
la strada
ਸੜਕ

-
la rotonda
ਚੌਂਕ

-
la fila di sedili
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ

-
il monopattino
ਸਕੂਟਰ

-
lo scooter
ਸਕੂਟਰ

-
il cartello
ਸੰਕੇਤ ਚਿਨ੍ਹ

-
la slitta
ਸਲੈਜ

-
la motoslitta
ਸਨੋਅ ਮੋਬਾਈਲ

-
la velocità
ਗਤੀ

-
il limite di velocità
ਗਤੀ ਸੀਮਾ

-
la stazione
ਸਟੇਸ਼ਨ

-
il battello a vapore
ਸਟੀਮਰ

-
la fermata
ਠਹਿਰਾਉ

-
il cartello stradale
ਗਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

-
il passeggino
ਮੁਸਾਫ਼ਰ

-
la stazione della metropolitana
ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
il taxi
ਟੈਕਸੀ

-
il biglietto
ਟਿਕਟ

-
gli orari
ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ

-
la traccia
ਟ੍ਰੈਕ

-
lo scambio ferroviario
ਟ੍ਰੈਕ ਸਵਿੱਚ

-
il trattore
ਟ੍ਰੈਕਟਰ

-
il traffico
ਆਵਾਜਾਈ

-
l'ingorgo
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ

-
il semaforo
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ

-
il cartello stradale
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤ

-
il treno
ਰੇਲਗੱਡੀ

-
il viaggio in treno
ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ

-
il tram
ਟ੍ਰਾਮ

-
il trasporto
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ

-
il triciclo
ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ

-
il camion
ਟ੍ਰੱਕ

-
il doppio senso di marcia
ਦੋ-ਪਾਸਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ

-
il sottopassaggio
ਭੂਮੀਗਤ ਮਾਰਗ

-
il timone
ਪਹੀਆ

-
il dirigibile
ਜ਼ੈਪਲਿਨ