ਭੋਜਨ     
Alimenti

-

l'appetito

ਭੁੱਖ

-

l'aperitivo

ਭੁੱਖਵਰਧਕ

-

la pancetta

ਬੇਕਨ

-

la torta di compleanno

ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ

-

il biscotto

ਬਿਸਕੁਟ

-

la salsiccia

ਬ੍ਰੈਟਵਰਸਟ

-

il pane

ਬ੍ਰੈਡ

-

la prima colazione

ਨਾਸ਼ਤਾ

-

il burro

ਮੱਖਣ

-

la mensa

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ

-

il dolce

ਕੇਕ

-

le caramelle

ਕੈਂਡੀ

-

l'anacardo

ਕਾਜੂ

-

il formaggio

ਪਨੀਰ

-

la gomma da masticare

ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ

-

il pollo

ਚਿਕਨ

-

il cioccolato

ਚਾਕਲੇਟ

-

la noce di cocco

ਨਾਰੀਅਲ

-

i chicchi di caffè

ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼

-

la panna

ਕ੍ਰੀਮ

-

il cumino

ਜੀਰਾ

-

il dessert

ਮਠਿਆਈ

-

il dessert

ਮਠਿਆਈ

-

la cena

ਡਿਨਰ

-

il piatto

ਡਿਸ਼

-

l'impasto

ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਆਟਾ

-

l'uovo

ਆਂਡਾ

-

la farina

ਆਟਾ

-

la patatine fritte

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

-

l'uovo all'occhio di bue

ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ

-

la nocciola

ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ

-

il gelato

ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ

-

il ketchup

ਚਟਨੀ

-

la lasagna

ਲਾਸਾਗਨਾ

-

la liquirizia

ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ

-

il pranzo

ਲੰਚ

-

i maccheroni

ਮੈਕਰੋਨੀ

-

le patate schiacciate

ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ

-

la carne

ਮੀਟ

-

il fungo

ਖੁੰਬ

-

la pasta

ਨੂਡਲ

-

la farina d'avena

ਓਟਮੀਲ

-

la paella

ਪਾਇਲਾ

-

la frittella

ਪੈਨਕੇਕ

-

l'arachide

ਮੂੰਗਫਲੀ

-

il pepe

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

-

il pepino

ਪੈਪਰ ਸ਼ੇਕਰ

-

il macinapepe

ਪੈਪਰਮਿੱਲ

-

la pizza

ਪਿੱਜ਼ਾ

-

il popcorn

ਪਾਪਕਾਰਨ

-

la patata

ਆਲੂ

-

le patatine

ਆਲੂ ਚਿਪਸ

-

la pralina

ਪ੍ਰਾਲਾਈਨ

-

i bastoncini di pretzel

ਪ੍ਰੈਟਜ਼ਲ ਸਟਿਕਸ

-

l'uvetta

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

-

il riso

ਚੌਲ

-

l'arrosto di maiale

ਰੋਸਟ ਪੋਰਕ

-

l'insalata

ਸਲਾਦ

-

il salame

ਸਲਾਮੀ

-

il salmone

ਸੈਲਮਨ

-

la saliera

ਸਾਲਟ ਸ਼ੇਕਰ

-

il sandwich

ਸੈਂਡਵਿੱਚ

-

la salsa

ਚਟਨੀ

-

la salsiccia

ਸਾਸੇਜ

-

il sesamo

ਤਿਲ

-

la zuppa

ਸੂਪ

-

gli spaghetti

ਸਪੈਗੇਟੀ

-

la spezia

ਮਸਾਲਾ

-

la bistecca

ਸਟੀਕ

-

la torta di fragole

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ

-

lo zucchero

ਚੀਨੀ

-

la coppa gelato

ਫਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼

-

i semi di girasole

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

-

il sushi

ਸੂਸ਼ੀ

-

la torta

ਟਾਰਟ

-

il tost

ਟੋਸਟ

-

la cialda

ਵਾਫਲ

-

il cameriere

ਵੇਟਰ

-

il noce

ਅਖਰੋਟ

-
l'appetito
ਭੁੱਖ

-
l'aperitivo
ਭੁੱਖਵਰਧਕ

-
la pancetta
ਬੇਕਨ

-
la torta di compleanno
ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ

-
il biscotto
ਬਿਸਕੁਟ

-
la salsiccia
ਬ੍ਰੈਟਵਰਸਟ

-
il pane
ਬ੍ਰੈਡ

-
la prima colazione
ਨਾਸ਼ਤਾ

-
il panino
ਬਨ

-
il burro
ਮੱਖਣ

-
la mensa
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ

-
il dolce
ਕੇਕ

-
le caramelle
ਕੈਂਡੀ

-
l'anacardo
ਕਾਜੂ

-
il formaggio
ਪਨੀਰ

-
la gomma da masticare
ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ

-
il pollo
ਚਿਕਨ

-
il cioccolato
ਚਾਕਲੇਟ

-
la noce di cocco
ਨਾਰੀਅਲ

-
i chicchi di caffè
ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼

-
la panna
ਕ੍ਰੀਮ

-
il cumino
ਜੀਰਾ

-
il dessert
ਮਠਿਆਈ

-
il dessert
ਮਠਿਆਈ

-
la cena
ਡਿਨਰ

-
il piatto
ਡਿਸ਼

-
l'impasto
ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਆਟਾ

-
l'uovo
ਆਂਡਾ

-
la farina
ਆਟਾ

-
la patatine fritte
ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

-
l'uovo all'occhio di bue
ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ

-
la nocciola
ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ

-
il gelato
ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ

-
il ketchup
ਚਟਨੀ

-
la lasagna
ਲਾਸਾਗਨਾ

-
la liquirizia
ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ

-
il pranzo
ਲੰਚ

-
i maccheroni
ਮੈਕਰੋਨੀ

-
le patate schiacciate
ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ

-
la carne
ਮੀਟ

-
il fungo
ਖੁੰਬ

-
la pasta
ਨੂਡਲ

-
la farina d'avena
ਓਟਮੀਲ

-
la paella
ਪਾਇਲਾ

-
la frittella
ਪੈਨਕੇਕ

-
l'arachide
ਮੂੰਗਫਲੀ

-
il pepe
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

-
il pepino
ਪੈਪਰ ਸ਼ੇਕਰ

-
il macinapepe
ਪੈਪਰਮਿੱਲ

-
il cetriolo sotto aceto
ਅਚਾਰ

-
il pasticcio
ਪਾਈ

-
la pizza
ਪਿੱਜ਼ਾ

-
il popcorn
ਪਾਪਕਾਰਨ

-
la patata
ਆਲੂ

-
le patatine
ਆਲੂ ਚਿਪਸ

-
la pralina
ਪ੍ਰਾਲਾਈਨ

-
i bastoncini di pretzel
ਪ੍ਰੈਟਜ਼ਲ ਸਟਿਕਸ

-
l'uvetta
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

-
il riso
ਚੌਲ

-
l'arrosto di maiale
ਰੋਸਟ ਪੋਰਕ

-
l'insalata
ਸਲਾਦ

-
il salame
ਸਲਾਮੀ

-
il salmone
ਸੈਲਮਨ

-
la saliera
ਸਾਲਟ ਸ਼ੇਕਰ

-
il sandwich
ਸੈਂਡਵਿੱਚ

-
la salsa
ਚਟਨੀ

-
la salsiccia
ਸਾਸੇਜ

-
il sesamo
ਤਿਲ

-
la zuppa
ਸੂਪ

-
gli spaghetti
ਸਪੈਗੇਟੀ

-
la spezia
ਮਸਾਲਾ

-
la bistecca
ਸਟੀਕ

-
la torta di fragole
ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ

-
lo zucchero
ਚੀਨੀ

-
la coppa gelato
ਫਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼

-
i semi di girasole
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

-
il sushi
ਸੂਸ਼ੀ

-
la torta
ਟਾਰਟ

-
il tost
ਟੋਸਟ

-
la cialda
ਵਾਫਲ

-
il cameriere
ਵੇਟਰ

-
il noce
ਅਖਰੋਟ