ਸਬਜੀਆਂ     
Ortaggi

-

i cavolini di Bruxelles +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

il carciofo +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

l'asparago +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

l'avocado +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

i fagioli +

ਬੀਨਜ਼

-

il peperone +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

i broccoli +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

il cavolo +

ਗੋਭੀ

-

la rapa +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

la carota +

ਗਾਜਰ

-

il cavolfiore +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

il sedano +

ਜਵੈਣ

-

la cicoria +

ਚਿਕਰੀ

-

il peperoncino +

ਮਿਰਚ

-

il mais +

ਮਕਈ

-

il cetriolo +

ਖੀਰਾ

-

la melanzana +

ਬੈਂਗਣ

-

il finocchio +

ਸੌਂਫ਼

-

l'aglio +

ਲਸਣ

-

il cavolo verde +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

la bietola +

ਗੋਭੀ

-

il porro +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

la lattuga +

ਲੈਟਸ

-

l'okra +

ਭਿੰਡੀ

-

l'oliva +

ਜੈਤੂਨ

-

la cipolla +

ਪਿਆਜ਼

-

il prezzemolo +

ਜਵੈਣ

-

il pisello +

ਮਟਰ

-

la zucca +

ਕੱਦੂ

-

i semi di zucca +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

il ravanello +

ਮੂਲੀ

-

il cavolo rosso +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

il peperone rosso +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

gli spinaci +

ਪਾਲਕ

-

la patata dolce +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

il pomodoro +

ਟਮਾਟਰ

-

la verdura +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

la zucchina +

ਤੋਰੀ

-
i cavolini di Bruxelles
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
il carciofo
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
l'asparago
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
l'avocado
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
i fagioli
ਬੀਨਜ਼

-
il peperone
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
i broccoli
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
il cavolo
ਗੋਭੀ

-
la rapa
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
la carota
ਗਾਜਰ

-
il cavolfiore
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
il sedano
ਜਵੈਣ

-
la cicoria
ਚਿਕਰੀ

-
il peperoncino
ਮਿਰਚ

-
il mais
ਮਕਈ

-
il cetriolo
ਖੀਰਾ

-
la melanzana
ਬੈਂਗਣ

-
il finocchio
ਸੌਂਫ਼

-
l'aglio
ਲਸਣ

-
il cavolo verde
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
la bietola
ਗੋਭੀ

-
il porro
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
la lattuga
ਲੈਟਸ

-
l'okra
ਭਿੰਡੀ

-
l'oliva
ਜੈਤੂਨ

-
la cipolla
ਪਿਆਜ਼

-
il prezzemolo
ਜਵੈਣ

-
il pisello
ਮਟਰ

-
la zucca
ਕੱਦੂ

-
i semi di zucca
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
il ravanello
ਮੂਲੀ

-
il cavolo rosso
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
il peperone rosso
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
gli spinaci
ਪਾਲਕ

-
la patata dolce
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
il pomodoro
ਟਮਾਟਰ

-
la verdura
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
la zucchina
ਤੋਰੀ