ਕੁਦਰਤ     
Natura

-

l'arco +

ਗੋਲਾਈ

-

il fienile +

ਖੇਤ

-

la baia +

ਖਾੜੀ

-

la spiaggia +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

la bolla +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

la grotta +

ਗੁਫਾ

-

la fattoria +

ਖੇਤ

-

il fuoco +

ਅੱਗ

-

l'impronta +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

il globo +

ਗਲੋਬ

-

il raccolto +

ਫਸਲ

-

la balla di fieno +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

il lago +

ਝੀਲ

-

la foglia +

ਪੱਤਾ

-

la montagna +

ਪਹਾੜ

-

l'oceano +

ਸਾਗਰ

-

il panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

le roccie +

ਚੱਟਾਨ

-

la sorgente +

ਝਰਨਾ

-

la palude +

ਦਲਦਲ

-

l'albero +

ਦਰੱਖਤ

-

il tronco d'albero +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

la valle +

ਘਾਟੀ

-

la vista +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

il getto d'acqua +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

la cascata +

ਝਰਨਾ

-

l'onda +

ਲਹਿਰ

-
l'arco
ਗੋਲਾਈ

-
il fienile
ਖੇਤ

-
la baia
ਖਾੜੀ

-
la spiaggia
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
la bolla
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
la grotta
ਗੁਫਾ

-
la fattoria
ਖੇਤ

-
il fuoco
ਅੱਗ

-
l'impronta
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
il globo
ਗਲੋਬ

-
il raccolto
ਫਸਲ

-
la balla di fieno
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
il lago
ਝੀਲ

-
la foglia
ਪੱਤਾ

-
la montagna
ਪਹਾੜ

-
l'oceano
ਸਾਗਰ

-
il panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
le roccie
ਚੱਟਾਨ

-
la sorgente
ਝਰਨਾ

-
la palude
ਦਲਦਲ

-
l'albero
ਦਰੱਖਤ

-
il tronco d'albero
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
la valle
ਘਾਟੀ

-
la vista
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
il getto d'acqua
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
la cascata
ਝਰਨਾ

-
l'onda
ਲਹਿਰ