ਸਮੱਗਰੀ     
Materiali

-

l'ottone +

ਪਿੱਤਲ

-

il cemento +

ਸੀਮੈਂਟ

-

la ceramica +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

la tela +

ਕੱਪੜਾ

-

il tessuto +

ਕੱਪੜਾ

-

il cotone +

ਕਾਟਨ

-

il cristallo +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la sporcizia +

ਧੂੜ

-

la colla +

ਗੂੰਦ

-

la pelle +

ਚਮੜਾ

-

il metallo +

ਧਾਤ

-

l'olio +

ਤੇਲ

-

la polvere +

ਪਾਊਡਰ

-

il sale +

ਨਮਕ

-

la sabbia +

ਰੇਤ

-

il rottame +

ਕਬਾੜ

-

l'argento +

ਚਾਂਦੀ

-

la pietra +

ਪੱਥਰ

-

la paglia +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

il legno +

ਲੱਕੜ

-

la lana +

ਉੱਨ

-
l'ottone
ਪਿੱਤਲ

-
il cemento
ਸੀਮੈਂਟ

-
la ceramica
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
il tessuto
ਕੱਪੜਾ

-
il cotone
ਕਾਟਨ

-
il cristallo
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la sporcizia
ਧੂੜ

-
la colla
ਗੂੰਦ

-
la pelle
ਚਮੜਾ

-
il metallo
ਧਾਤ

-
l'olio
ਤੇਲ

-
la polvere
ਪਾਊਡਰ

-
il sale
ਨਮਕ

-
la sabbia
ਰੇਤ

-
il rottame
ਕਬਾੜ

-
l'argento
ਚਾਂਦੀ

-
la pietra
ਪੱਥਰ

-
la paglia
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
il legno
ਲੱਕੜ

-
la lana
ਉੱਨ