ਸਮੱਗਰੀ     
Materiali

-

l'ottone

ਪਿੱਤਲ

-

il cemento

ਸੀਮੈਂਟ

-

la ceramica

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

la tela

ਕੱਪੜਾ

-

il tessuto

ਕੱਪੜਾ

-

il cotone

ਕਾਟਨ

-

il cristallo

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la colla

ਗੂੰਦ

-

la pelle

ਚਮੜਾ

-

il metallo

ਧਾਤ

-

l'olio

ਤੇਲ

-

la polvere

ਪਾਊਡਰ

-

il sale

ਨਮਕ

-

la sabbia

ਰੇਤ

-

il rottame

ਕਬਾੜ

-

l'argento

ਚਾਂਦੀ

-

la pietra

ਪੱਥਰ

-

la paglia

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

il legno

ਲੱਕੜ

-

la lana

ਉੱਨ

-
l'ottone
ਪਿੱਤਲ

-
il cemento
ਸੀਮੈਂਟ

-
la ceramica
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
il tessuto
ਕੱਪੜਾ

-
il cotone
ਕਾਟਨ

-
il cristallo
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la sporcizia
ਧੂੜ

-
la colla
ਗੂੰਦ

-
la pelle
ਚਮੜਾ

-
il metallo
ਧਾਤ

-
l'olio
ਤੇਲ

-
la polvere
ਪਾਊਡਰ

-
il sale
ਨਮਕ

-
la sabbia
ਰੇਤ

-
il rottame
ਕਬਾੜ

-
l'argento
ਚਾਂਦੀ

-
la pietra
ਪੱਥਰ

-
la paglia
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
il legno
ਲੱਕੜ

-
la lana
ਉੱਨ