ਸਿਹਤ     
Salute

-

l'ambulanza

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

la benda

ਪੱਟੀ

-

la nascita

ਜਨਮ

-

la pressione sanguigna

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

l'igiene personale

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

la crema

ਕ੍ਰੀਮ

-

la stampella

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

l'esame

ਜਾਂਚ

-

l'esaurimento

ਥਕਾਵਟ

-

la maschera facciale

ਮੁਖੌਟਾ

-

la cassetta di pronto soccorso

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

la cura

ਇਲਾਜ

-

la salute

ਸਿਹਤ

-

l'apparecchio acustico

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

l'ospedale

ਹਸਪਤਾਲ

-

la siringa

ਟੀਕਾ

-

il trucco

ਮੇਕਅੱਪ

-

il massaggio

ਮਾਲਸ਼

-

la medicina

ਦਵਾਈ

-

il farmaco

ਦਵਾਈ

-

il mortaio

ਗਾਰਾ

-

la mascherina

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

il tagliaunghie

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

l'obesità

ਮੋਟਾਪਾ

-

l'operazione

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

il dolore

ਦਰਦ

-

il profumo

ਇੱਤਰ

-

la pillola

ਦਵਾਈ

-

la gravidanza

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

il rasoio

ਰੇਜ਼ਰ

-

il pennello da barba

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

il sonno

ਨੀਂਦ

-

il fumatore

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

il divieto di fumare

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la crema solare

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

il bastoncino ovattati

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

lo spazzolino

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

il dentifricio

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

lo stuzzicadenti

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

la vittima

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

la bilancia

ਤੱਕੜੀ

-

la sedia a rotelle

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
l'ambulanza
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
la benda
ਪੱਟੀ

-
la nascita
ਜਨਮ

-
la pressione sanguigna
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
l'igiene personale
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
il raffreddore
ਠੰਡ

-
la crema
ਕ੍ਰੀਮ

-
la stampella
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
l'esame
ਜਾਂਚ

-
l'esaurimento
ਥਕਾਵਟ

-
la maschera facciale
ਮੁਖੌਟਾ

-
la cassetta di pronto soccorso
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
la cura
ਇਲਾਜ

-
la salute
ਸਿਹਤ

-
l'apparecchio acustico
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
l'ospedale
ਹਸਪਤਾਲ

-
la siringa
ਟੀਕਾ

-
l'infortunio
ਸੱਟ

-
il trucco
ਮੇਕਅੱਪ

-
il massaggio
ਮਾਲਸ਼

-
la medicina
ਦਵਾਈ

-
il farmaco
ਦਵਾਈ

-
il mortaio
ਗਾਰਾ

-
la mascherina
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
il tagliaunghie
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
l'obesità
ਮੋਟਾਪਾ

-
l'operazione
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
il dolore
ਦਰਦ

-
il profumo
ਇੱਤਰ

-
la pillola
ਦਵਾਈ

-
la gravidanza
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
il rasoio
ਰੇਜ਼ਰ

-
la rasatura
ਸ਼ੇਵ

-
il pennello da barba
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
il sonno
ਨੀਂਦ

-
il fumatore
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
il divieto di fumare
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la crema solare
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
il bastoncino ovattati
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
lo spazzolino
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
il dentifricio
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
lo stuzzicadenti
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
la vittima
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
la bilancia
ਤੱਕੜੀ

-
la sedia a rotelle
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ