ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Grandi animali

-

l'alligatore +

ਘੜਿਆਲ

-

le corna +

ਸਿੰਗ

-

il babbuino +

ਲੰਗੂਰ

-

l'orso +

ਭਾਲੂ

-

il bufalo +

ਮੱਝ

-

il cammello +

ਊਠ

-

il ghepardo +

ਚੀਤਾ

-

la mucca +

ਗਾਂ

-

il coccodrillo +

ਮਰਗਮੱਛ

-

il dinosauro +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

l'asino +

ਗਧਾ

-

il drago +

ਅਜਗਰ

-

l'elefante +

ਹਾਥੀ

-

la giraffa +

ਜਿਰਾਫ਼

-

il gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

l'ippopotamo +

ਗੈਂਡਾ

-

il cavallo +

ਘੋੜਾ

-

il canguro +

ਕੰਗਾਰੂ

-

il leopardo +

ਚੀਤਾ

-

il leone +

ਸ਼ੇਰ

-

il lama +

ਲਾਮਾ

-

la lince +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

il mostro +

ਰਾਖਸ਼

-

l'alce +

ਹਿਰਨ

-

lo struzzo +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

il panda +

ਪਾਂਡਾ

-

il maiale +

ਸੂਰ

-

l'orso polare +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

il puma +

ਲੂਮੜੀ

-

il rinoceronte +

ਰਾਈਨੋ

-

il cervo +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

la tigre +

ਬਾਘ

-

il tricheco +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

il cavallo selvaggio +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

la zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
l'alligatore
ਘੜਿਆਲ

-
le corna
ਸਿੰਗ

-
il babbuino
ਲੰਗੂਰ

-
l'orso
ਭਾਲੂ

-
il bufalo
ਮੱਝ

-
il cammello
ਊਠ

-
il ghepardo
ਚੀਤਾ

-
la mucca
ਗਾਂ

-
il coccodrillo
ਮਰਗਮੱਛ

-
il dinosauro
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
l'asino
ਗਧਾ

-
il drago
ਅਜਗਰ

-
l'elefante
ਹਾਥੀ

-
la giraffa
ਜਿਰਾਫ਼

-
il gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
l'ippopotamo
ਗੈਂਡਾ

-
il cavallo
ਘੋੜਾ

-
il canguro
ਕੰਗਾਰੂ

-
il leopardo
ਚੀਤਾ

-
il leone
ਸ਼ੇਰ

-
il lama
ਲਾਮਾ

-
la lince
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
il mostro
ਰਾਖਸ਼

-
l'alce
ਹਿਰਨ

-
lo struzzo
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
il panda
ਪਾਂਡਾ

-
il maiale
ਸੂਰ

-
l'orso polare
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
il puma
ਲੂਮੜੀ

-
il rinoceronte
ਰਾਈਨੋ

-
il cervo
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
la tigre
ਬਾਘ

-
il tricheco
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
il cavallo selvaggio
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
la zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ