ਪੈਕੇਜਿੰਗ     
包装

-

アルミ箔
arumi haku

ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-


taru

ਬੈਰਲ

-


bin

ਬੋਤਲ

-


hako

ਬਕਸਾ

-

チョコレートの箱
chokorēto no hako

ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-

中身
nakami

ਸਮੱਗਰੀ

-

かご
kago

ਟੋਕਰੀ

-

封筒
fūtō

ਲਿਫਾਫਾ

-

金属製の箱
kinzoku-sei no hako

ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-

石油ドラム缶
sekiyu doramukan

ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-

包装
hōsō

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-


kami

ਕਾਗਜ਼

-

紙袋
kamibukuro

ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-

トートバッグ
tōtobaggu

ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-

ワイン樽
waintaru

ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-

ワインボトル
wain botoru

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-

木箱
kibako

ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
アルミ箔
arumi haku
ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-

taru
ਬੈਰਲ

-
手提げかご
tesage kago
ਟੋਕਰੀ

-

bin
ਬੋਤਲ

-

hako
ਬਕਸਾ

-
チョコレートの箱
chokorēto no hako
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
段ボール
dan bōru
ਗੱਤਾ

-
中身
nakami
ਸਮੱਗਰੀ

-
かご
kago
ਟੋਕਰੀ

-
封筒
fūtō
ਲਿਫਾਫਾ

-
結び目
musubime
ਗੰਢ

-
金属製の箱
kinzoku-sei no hako
ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-
石油ドラム缶
sekiyu doramukan
ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-
包装
hōsō
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-

kami
ਕਾਗਜ਼

-
紙袋
kamibukuro
ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-
プラスチック
purasuchikku
ਪਲਾਸਟਿਕ

-
錫/缶
suzu/ kan
ਡੱਬਾ

-
トートバッグ
tōtobaggu
ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-
ワイン樽
waintaru
ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-
ワインボトル
wain botoru
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-
木箱
kibako
ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ