ਸਬਜੀਆਂ     
野菜

-

芽キャベツ
mekyabetsu
+

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

アーティチョーク
ātichōku
+

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

アスパラガス
asuparagasu
+

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

アボカド
abokado
+

ਐਵੋਕੈਡੋ

-


mame
+

ਬੀਨਜ਼

-

ピーマン
pīman
+

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

ブロッコリー
burokkorī
+

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

キャベツ
kyabetsu
+

ਗੋਭੀ

-

キャベツカブラ
kyabetsukabura
+

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

ニンジン
ninjin
+

ਗਾਜਰ

-

カリフラワー
karifurawā
+

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

セロリ
serori
+

ਜਵੈਣ

-

チコリ
chikori
+

ਚਿਕਰੀ

-

チリ
Chiri
+

ਮਿਰਚ

-

トウモロコシ
tōmorokoshi
+

ਮਕਈ

-

キュウリ
kyūri
+

ਖੀਰਾ

-

茄子
nasu
+

ਬੈਂਗਣ

-

フェンネル
fen'neru
+

ਸੌਂਫ਼

-

ニンニク
nin'niku
+

ਲਸਣ

-

グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
+

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

ケール
kēru
+

ਗੋਭੀ

-

ネギ
negi
+

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

レタス
retasu
+

ਲੈਟਸ

-

オクラ
okura
+

ਭਿੰਡੀ

-

オリーブ
orību
+

ਜੈਤੂਨ

-

タマネギ
tamanegi
+

ਪਿਆਜ਼

-

パセリ
paseri
+

ਜਵੈਣ

-

エンドウ豆
endō mame
+

ਮਟਰ

-

カボチャ
kabocha
+

ਕੱਦੂ

-

カボチャの種
kabochanotane
+

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

大根
daikon
+

ਮੂਲੀ

-

紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
+

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

赤唐辛子
akatōkarashi
+

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

ほうれん草
hōrensō
+

ਪਾਲਕ

-

サツマイモ
satsumaimo
+

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

トマト
tomato
+

ਟਮਾਟਰ

-

野菜
yasai
+

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

ズッキーニ
zukkīni
+

ਤੋਰੀ

-
芽キャベツ
mekyabetsu
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
アーティチョーク
ātichōku
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
アスパラガス
asuparagasu
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
アボカド
abokado
ਐਵੋਕੈਡੋ

-

mame
ਬੀਨਜ਼

-
ピーマン
pīman
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
ブロッコリー
burokkorī
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
キャベツ
kyabetsu
ਗੋਭੀ

-
キャベツカブラ
kyabetsukabura
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
ニンジン
ninjin
ਗਾਜਰ

-
カリフラワー
karifurawā
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
セロリ
serori
ਜਵੈਣ

-
チコリ
chikori
ਚਿਕਰੀ

-
チリ
Chiri
ਮਿਰਚ

-
トウモロコシ
tōmorokoshi
ਮਕਈ

-
キュウリ
kyūri
ਖੀਰਾ

-
茄子
nasu
ਬੈਂਗਣ

-
フェンネル
fen'neru
ਸੌਂਫ਼

-
ニンニク
nin'niku
ਲਸਣ

-
グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
ケール
kēru
ਗੋਭੀ

-
ネギ
negi
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
レタス
retasu
ਲੈਟਸ

-
オクラ
okura
ਭਿੰਡੀ

-
オリーブ
orību
ਜੈਤੂਨ

-
タマネギ
tamanegi
ਪਿਆਜ਼

-
パセリ
paseri
ਜਵੈਣ

-
エンドウ豆
endō mame
ਮਟਰ

-
カボチャ
kabocha
ਕੱਦੂ

-
カボチャの種
kabochanotane
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
大根
daikon
ਮੂਲੀ

-
紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
赤唐辛子
akatōkarashi
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
ほうれん草
hōrensō
ਪਾਲਕ

-
サツマイモ
satsumaimo
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
トマト
tomato
ਟਮਾਟਰ

-
野菜
yasai
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
ズッキーニ
zukkīni
ਤੋਰੀ