ਸਿੱਖਿਆ     
教育

-

考古学
kōkogaku
+

ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-

原子
genshi
+

ਪਰਮਾਣੂ

-

ボード
bōdo
+

ਬੋਰਡ

-

計算
keisan
+

ਗਣਨਾ

-

電卓
dentaku
+

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-

証明書
shōmei-sho
+

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-

チョーク
chōku
+

ਚਾਕ

-

クラス
kurasu
+

ਕਲਾਸ

-

コンパス
konpasu
+

ਕੰਪਾਸ

-

羅針盤
rashinban
+

ਕੰਪਾਸ

-


kuni
+

ਦੇਸ਼

-

コー​​ス
kō su
+

ਕੋਰਸ

-

卒業証書
sotsugyō shōsho
+

ਡਿਪਲੋਮਾ

-

方位
hōi
+

ਦਿਸ਼ਾ

-

教育
kyōiku
+

ਵਿਦਿਆ

-

フィルタ
firuta
+

ਜਾਲੀ

-


shiki
+

ਫਾਰਮੂਲਾ

-

地理
chiri
+

ਭੂਗੋਲ

-

文法
bunpō
+

ਵਿਆਕਰਣ

-

知識
chishiki
+

ਗਿਆਨ

-

言語
gengo
+

ਭਾਸ਼ਾ

-

レッスン
ressun
+

ਸਬਕ

-

図書館
toshokan
+

ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-

文学
bungaku
+

ਸਾਹਿੱਤ

-

数学
sūgaku
+

ਗਣਿਤ1

-

顕微鏡
kenbikyō
+

ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-


kazu
+

ਸੰਖਿਆ

-

数字
sūji
+

ਸੰਖਿਆ

-

圧力
atsuryoku
+

ਦਬਾਉ

-

プリズム
purizumu
+

ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-

教授
kyōju
+

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-

ピラミッド
piramiddo
+

ਪਿਰਾਮਿਡ

-

放射能
hōshanō
+

ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-

はかり
hakari
+

ਸਕੇਲ

-

宇宙
uchū
+

ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-

統計
tōkei
+

ਅੰਕੜੇ

-

研究
kenkyū
+

ਅਧਿਐਨ

-

音節
onsetsu
+

ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-

テーブル
tēburu
+

ਟੇਬਲ

-

翻訳
hon'yaku
+

ਅਨੁਵਾਦ

-

三角形
sankakkei
+

ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-

ウムラウト
umurauto
+

ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-

大学
daigaku
+

ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-

世界地図
sekai chizu
+

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

-
考古学
kōkogaku
ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-
原子
genshi
ਪਰਮਾਣੂ

-
ボード
bōdo
ਬੋਰਡ

-
計算
keisan
ਗਣਨਾ

-
電卓
dentaku
ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-
証明書
shōmei-sho
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-
チョーク
chōku
ਚਾਕ

-
クラス
kurasu
ਕਲਾਸ

-
コンパス
konpasu
ਕੰਪਾਸ

-
羅針盤
rashinban
ਕੰਪਾਸ

-

kuni
ਦੇਸ਼

-
コー​​ス
kō su
ਕੋਰਸ

-
卒業証書
sotsugyō shōsho
ਡਿਪਲੋਮਾ

-
方位
hōi
ਦਿਸ਼ਾ

-
教育
kyōiku
ਵਿਦਿਆ

-
フィルタ
firuta
ਜਾਲੀ

-

shiki
ਫਾਰਮੂਲਾ

-
地理
chiri
ਭੂਗੋਲ

-
文法
bunpō
ਵਿਆਕਰਣ

-
知識
chishiki
ਗਿਆਨ

-
言語
gengo
ਭਾਸ਼ਾ

-
レッスン
ressun
ਸਬਕ

-
図書館
toshokan
ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-
文学
bungaku
ਸਾਹਿੱਤ

-
数学
sūgaku
ਗਣਿਤ1

-
顕微鏡
kenbikyō
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-

kazu
ਸੰਖਿਆ

-
数字
sūji
ਸੰਖਿਆ

-
圧力
atsuryoku
ਦਬਾਉ

-
プリズム
purizumu
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-
教授
kyōju
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-
ピラミッド
piramiddo
ਪਿਰਾਮਿਡ

-
放射能
hōshanō
ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-
はかり
hakari
ਸਕੇਲ

-
宇宙
uchū
ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-
統計
tōkei
ਅੰਕੜੇ

-
研究
kenkyū
ਅਧਿਐਨ

-
音節
onsetsu
ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-
テーブル
tēburu
ਟੇਬਲ

-
翻訳
hon'yaku
ਅਨੁਵਾਦ

-
三角形
sankakkei
ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-
ウムラウト
umurauto
ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-
大学
daigaku
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-
世界地図
sekai chizu
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ