ਸਮੱਗਰੀ     
材料

-

真鍮
shinchū

ਪਿੱਤਲ

-

セメント
semento

ਸੀਮੈਂਟ

-

瀬戸物
setomono

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

ナプキン
napukin

ਕੱਪੜਾ

-


nuno

ਕੱਪੜਾ

-

綿
wata

ਕਾਟਨ

-

水晶
suishō

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-


tsuchi

ਧੂੜ

-


kawa

ਚਮੜਾ

-


abura

ਤੇਲ

-


kona

ਪਾਊਡਰ

-


shio

ਨਮਕ

-


suna

ਰੇਤ

-


gin

ਚਾਂਦੀ

-


ishi

ਪੱਥਰ

-

わら
wara

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

木材
mokuzai

ਲੱਕੜ

-
真鍮
shinchū
ਪਿੱਤਲ

-
セメント
semento
ਸੀਮੈਂਟ

-
瀬戸物
setomono
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
ナプキン
napukin
ਕੱਪੜਾ

-

nuno
ਕੱਪੜਾ

-
綿
wata
ਕਾਟਨ

-
水晶
suishō
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

tsuchi
ਧੂੜ

-
接着剤
setchaku-zai
ਗੂੰਦ

-

kawa
ਚਮੜਾ

-
金属
kinzoku
ਧਾਤ

-

abura
ਤੇਲ

-

kona
ਪਾਊਡਰ

-

shio
ਨਮਕ

-

suna
ਰੇਤ

-
スクラップ
sukurappu
ਕਬਾੜ

-

gin
ਚਾਂਦੀ

-

ishi
ਪੱਥਰ

-
わら
wara
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
木材
mokuzai
ਲੱਕੜ

-
ウール
ūru
ਉੱਨ