ਸਮੱਗਰੀ     
材料

-

真鍮
shinchū
+

ਪਿੱਤਲ

-

セメント
semento
+

ਸੀਮੈਂਟ

-

瀬戸物
setomono
+

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

ナプキン
napukin
+

ਕੱਪੜਾ

-


nuno
+

ਕੱਪੜਾ

-

綿
wata
+

ਕਾਟਨ

-

水晶
suishō
+

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-


tsuchi
+

ਧੂੜ

-

接着剤
setchaku-zai
+

ਗੂੰਦ

-


kawa
+

ਚਮੜਾ

-

金属
kinzoku
+

ਧਾਤ

-


abura
+

ਤੇਲ

-


kona
+

ਪਾਊਡਰ

-


shio
+

ਨਮਕ

-


suna
+

ਰੇਤ

-

スクラップ
sukurappu
+

ਕਬਾੜ

-


gin
+

ਚਾਂਦੀ

-


ishi
+

ਪੱਥਰ

-

わら
wara
+

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

木材
mokuzai
+

ਲੱਕੜ

-

ウール
ūru
+

ਉੱਨ

-
真鍮
shinchū
ਪਿੱਤਲ

-
セメント
semento
ਸੀਮੈਂਟ

-
瀬戸物
setomono
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
ナプキン
napukin
ਕੱਪੜਾ

-

nuno
ਕੱਪੜਾ

-
綿
wata
ਕਾਟਨ

-
水晶
suishō
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

tsuchi
ਧੂੜ

-
接着剤
setchaku-zai
ਗੂੰਦ

-

kawa
ਚਮੜਾ

-
金属
kinzoku
ਧਾਤ

-

abura
ਤੇਲ

-

kona
ਪਾਊਡਰ

-

shio
ਨਮਕ

-

suna
ਰੇਤ

-
スクラップ
sukurappu
ਕਬਾੜ

-

gin
ਚਾਂਦੀ

-

ishi
ਪੱਥਰ

-
わら
wara
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
木材
mokuzai
ਲੱਕੜ

-
ウール
ūru
ਉੱਨ