ਉਪਕਰਣ     
도구

-


dach
+

ਲੰਗਰ

-

모루
molu
+

ਅਹਰਣ

-


nal
+

ਬਲੇਡ

-

판자
panja
+

ਬੋਰਡ

-

볼트
bolteu
+

ਬੋਲਟ

-

병따개
byeongttagae
+

ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-

빗자루
bisjalu
+

ਝਾੜੂ

-


sol
+

ਬ੍ਰਸ਼

-

양동이
yangdong-i
+

ਬਾਲਟੀ

-

둥근 톱
dung-geun tob
+

ਆਰਾ

-

깡통 따개
kkangtong ttagae
+

ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-

사슬
saseul
+

ਚੇਨ

-

전기톱
jeongitob
+

ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-


kkeul
+

ਛੈਣੀ

-

원형 톱날
wonhyeong tobnal
+

ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-

천공기
cheongong-gi
+

ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-

쓰레받기
sseulebadgi
+

ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-

정원용 호스
jeong-won-yong hoseu
+

ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-

강판
gangpan
+

ਗ੍ਰੇਟਰ

-

망치
mangchi
+

ਹਥੌੜਾ

-

경첩
gyeongcheob
+

ਕਬਜਾ

-

고리
goli
+

ਹੁੱਕ

-

사다리
sadali
+

ਪੌੜੀ

-

편지 저울
pyeonji jeoul
+

ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-

자석
jaseog
+

ਚੁੰਬਕ

-

모르타르
moleutaleu
+

ਗਾਰਾ

-

손톱
sontob
+

ਕਿੱਲ

-

바늘
baneul
+

ਸੂਈ

-


mang
+

ਨੈੱਟਵਰਕ

-

너트
neoteu
+

ਨੱਟ

-

팔레트 나이프
palleteu naipeu
+

ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-

팔레트
palleteu
+

ਪੈਲੇਟ

-

쇠스랑
soeseulang
+

ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-

대패
daepae
+

ਰੰਦਾ

-

펜치
penchi
+

ਪਲਾਸ

-

미는 손수레
mineun sonsule
+

ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-

갈퀴
galkwi
+

ਪਾਂਜਾ

-

수리
suli
+

ਮੁਰੰਮਤ

-

밧줄
basjul
+

ਰੱਸੀ

-


ja
+

ਰੂਲਰ

-


tob
+

ਆਰਾ

-

가위
gawi
+

ਕੈਂਚੀ

-

나사
nasa
+

ਪੇਚ

-

드라이버
deulaibeo
+

ਪੇਚਕਸ

-

봉사
bongsa
+

ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-


sab
+

ਬੇਲਚਾ

-

물레
mulle
+

ਚਰਖਾ

-

나선형 용수철
naseonhyeong yongsucheol
+

ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-

실감개
silgamgae
+

ਰੀਲ

-

강철 케이블
gangcheol keibeul
+

ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-

테이프
teipeu
+

ਟੇਪ

-


seon
+

ਧਾਗਾ

-

공구
gong-gu
+

ਔਜ਼ਾਰ

-

공구 상자
gong-gu sangja
+

ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-

모종삽
mojongsab
+

ਖੁਰਪਾ

-

핀셋
pinses
+

ਚਿਮਟੀ

-

바이스
baiseu
+

ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-

용접 장비
yongjeob jangbi
+

ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-

손수레
sonsule
+

ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

전선
jeonseon
+

ਤਾਰ

-

나무 조각
namu jogag
+

ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

렌치
lenchi
+

ਰੈਂਚ

-

dach
ਲੰਗਰ

-
모루
molu
ਅਹਰਣ

-

nal
ਬਲੇਡ

-
판자
panja
ਬੋਰਡ

-
볼트
bolteu
ਬੋਲਟ

-
병따개
byeongttagae
ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-
빗자루
bisjalu
ਝਾੜੂ

-

sol
ਬ੍ਰਸ਼

-
양동이
yangdong-i
ਬਾਲਟੀ

-
둥근 톱
dung-geun tob
ਆਰਾ

-
깡통 따개
kkangtong ttagae
ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-
사슬
saseul
ਚੇਨ

-
전기톱
jeongitob
ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-

kkeul
ਛੈਣੀ

-
원형 톱날
wonhyeong tobnal
ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-
천공기
cheongong-gi
ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-
쓰레받기
sseulebadgi
ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-
정원용 호스
jeong-won-yong hoseu
ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-
강판
gangpan
ਗ੍ਰੇਟਰ

-
망치
mangchi
ਹਥੌੜਾ

-
경첩
gyeongcheob
ਕਬਜਾ

-
고리
goli
ਹੁੱਕ

-
사다리
sadali
ਪੌੜੀ

-
편지 저울
pyeonji jeoul
ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-
자석
jaseog
ਚੁੰਬਕ

-
모르타르
moleutaleu
ਗਾਰਾ

-
손톱
sontob
ਕਿੱਲ

-
바늘
baneul
ਸੂਈ

-

mang
ਨੈੱਟਵਰਕ

-
너트
neoteu
ਨੱਟ

-
팔레트 나이프
palleteu naipeu
ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-
팔레트
palleteu
ਪੈਲੇਟ

-
쇠스랑
soeseulang
ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-
대패
daepae
ਰੰਦਾ

-
펜치
penchi
ਪਲਾਸ

-
미는 손수레
mineun sonsule
ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-
갈퀴
galkwi
ਪਾਂਜਾ

-
수리
suli
ਮੁਰੰਮਤ

-
밧줄
basjul
ਰੱਸੀ

-

ja
ਰੂਲਰ

-

tob
ਆਰਾ

-
가위
gawi
ਕੈਂਚੀ

-
나사
nasa
ਪੇਚ

-
드라이버
deulaibeo
ਪੇਚਕਸ

-
봉사
bongsa
ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-

sab
ਬੇਲਚਾ

-
물레
mulle
ਚਰਖਾ

-
나선형 용수철
naseonhyeong yongsucheol
ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-
실감개
silgamgae
ਰੀਲ

-
강철 케이블
gangcheol keibeul
ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-
테이프
teipeu
ਟੇਪ

-

seon
ਧਾਗਾ

-
공구
gong-gu
ਔਜ਼ਾਰ

-
공구 상자
gong-gu sangja
ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-
모종삽
mojongsab
ਖੁਰਪਾ

-
핀셋
pinses
ਚਿਮਟੀ

-
바이스
baiseu
ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-
용접 장비
yongjeob jangbi
ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-
손수레
sonsule
ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
전선
jeonseon
ਤਾਰ

-
나무 조각
namu jogag
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
렌치
lenchi
ਰੈਂਚ