ਸਬਜੀਆਂ     
채소

-

방울 양배추
bang-ul yangbaechu
+

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

아티초크
atichokeu
+

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

아스파라거스
aseupalageoseu
+

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

아보카도
abokado
+

ਐਵੋਕੈਡੋ

-


kong
+

ਬੀਨਜ਼

-

피망
pimang
+

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

브로콜리
beulokolli
+

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

양배추
yangbaechu
+

ਗੋਭੀ

-

양배추 순무
yangbaechu sunmu
+

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

당근
dang-geun
+

ਗਾਜਰ

-

콜리플라워
kollipeullawo
+

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

셀러리
selleoli
+

ਜਵੈਣ

-

치커리
chikeoli
+

ਚਿਕਰੀ

-

고추
gochu
+

ਮਿਰਚ

-

옥수수
ogsusu
+

ਮਕਈ

-

오이
oi
+

ਖੀਰਾ

-

가지
gaji
+

ਬੈਂਗਣ

-

회향
hoehyang
+

ਸੌਂਫ਼

-

마늘
maneul
+

ਲਸਣ

-

녹색 양배추
nogsaeg yangbaechu
+

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

케일
keil
+

ਗੋਭੀ

-

부추
buchu
+

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

상추
sangchu
+

ਲੈਟਸ

-

오크라
okeula
+

ਭਿੰਡੀ

-

올리브
ollibeu
+

ਜੈਤੂਨ

-

양파
yangpa
+

ਪਿਆਜ਼

-

파슬리
paseulli
+

ਜਵੈਣ

-

완두콩
wandukong
+

ਮਟਰ

-

호박
hobag
+

ਕੱਦੂ

-

호박씨
hobagssi
+

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-


mu
+

ਮੂਲੀ

-

붉은 양배추
bulg-eun yangbaechu
+

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

고추
gochu
+

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

시금치
sigeumchi
+

ਪਾਲਕ

-

고구마
goguma
+

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

토마토
tomato
+

ਟਮਾਟਰ

-

채소
chaeso
+

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

호박
hobag
+

ਤੋਰੀ

-
방울 양배추
bang-ul yangbaechu
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
아티초크
atichokeu
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
아스파라거스
aseupalageoseu
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
아보카도
abokado
ਐਵੋਕੈਡੋ

-

kong
ਬੀਨਜ਼

-
피망
pimang
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
브로콜리
beulokolli
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
양배추
yangbaechu
ਗੋਭੀ

-
양배추 순무
yangbaechu sunmu
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
당근
dang-geun
ਗਾਜਰ

-
콜리플라워
kollipeullawo
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
셀러리
selleoli
ਜਵੈਣ

-
치커리
chikeoli
ਚਿਕਰੀ

-
고추
gochu
ਮਿਰਚ

-
옥수수
ogsusu
ਮਕਈ

-
오이
oi
ਖੀਰਾ

-
가지
gaji
ਬੈਂਗਣ

-
회향
hoehyang
ਸੌਂਫ਼

-
마늘
maneul
ਲਸਣ

-
녹색 양배추
nogsaeg yangbaechu
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
케일
keil
ਗੋਭੀ

-
부추
buchu
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
상추
sangchu
ਲੈਟਸ

-
오크라
okeula
ਭਿੰਡੀ

-
올리브
ollibeu
ਜੈਤੂਨ

-
양파
yangpa
ਪਿਆਜ਼

-
파슬리
paseulli
ਜਵੈਣ

-
완두콩
wandukong
ਮਟਰ

-
호박
hobag
ਕੱਦੂ

-
호박씨
hobagssi
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

mu
ਮੂਲੀ

-
붉은 양배추
bulg-eun yangbaechu
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
고추
gochu
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
시금치
sigeumchi
ਪਾਲਕ

-
고구마
goguma
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
토마토
tomato
ਟਮਾਟਰ

-
채소
chaeso
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
호박
hobag
ਤੋਰੀ