ਕਲਾ     
예술

-

박수
bagsu
+

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

예술
yesul
+

ਕਲਾ

-

고개 숙이기
gogae sug-igi
+

ਧਨੁਸ਼

-


bus
+

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

색칠 공부 그림책
saegchil gongbu geulimchaeg
+

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

댄서
daenseo
+

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

그림
geulim
+

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

미술관
misulgwan
+

ਗੈਲਰੀ

-

창문용 유리
changmun-yong yuli
+

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

낙서
nagseo
+

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

수공예품
sugong-yepum
+

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

모자이크
mojaikeu
+

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

벽화
byeoghwa
+

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

박물관
bagmulgwan
+

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

공연
gong-yeon
+

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

그림
geulim
+

ਚਿੱਤਰ

-


si
+

ਕਵਿਤਾ

-

조각
jogag
+

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

노래
nolae
+

ਗੀਤ

-

동상
dongsang
+

ਮੂਰਤੀ

-

물감
mulgam
+

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
박수
bagsu
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
예술
yesul
ਕਲਾ

-
고개 숙이기
gogae sug-igi
ਧਨੁਸ਼

-

bus
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
색칠 공부 그림책
saegchil gongbu geulimchaeg
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
댄서
daenseo
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
그림
geulim
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
미술관
misulgwan
ਗੈਲਰੀ

-
창문용 유리
changmun-yong yuli
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
낙서
nagseo
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
수공예품
sugong-yepum
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
모자이크
mojaikeu
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
벽화
byeoghwa
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
박물관
bagmulgwan
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
공연
gong-yeon
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
그림
geulim
ਚਿੱਤਰ

-

si
ਕਵਿਤਾ

-
조각
jogag
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
노래
nolae
ਗੀਤ

-
동상
dongsang
ਮੂਰਤੀ

-
물감
mulgam
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ