ਮੌਸਮ     
날씨

-

기압계
giabgye
+

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

구름
guleum
+

ਬੱਦਲ

-

추위
chuwi
+

ਠੰਡ

-

초승달
choseungdal
+

ਵਰਧਮਾਨ

-

어둠
eodum
+

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

가뭄
gamum
+

ਸੋਕਾ

-

지구
jigu
+

ਧਰਤੀ

-

안개
angae
+

ਕੋਹਰਾ

-

서리
seoli
+

ਪਾਲਾ

-

유약
yuyag
+

ਚਮਕ

-

더위
deowi
+

ਗਰਮੀ

-

태풍
taepung
+

ਤੂਫਾਨ

-

고드름
godeuleum
+

ਹਿਮਲੰਬ

-

번개
beongae
+

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

유성
yuseong
+

ਉਲਕਾ

-


dal
+

ਚੰਦਰਮਾ

-

무지개
mujigae
+

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

빗방울
bisbang-ul
+

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-


nun
+

ਬਰਫ਼

-

눈송이
nunsong-i
+

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

눈사람
nunsalam
+

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-


byeol
+

ਸਿਤਾਰਾ

-

폭풍
pogpung
+

ਤੂਫਾਨ

-

폭풍 해일
pogpung haeil
+

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-


hae
+

ਸੂਰਜ

-

햇살
haes-sal
+

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

일몰
ilmol
+

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

온도계
ondogye
+

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

뇌우
noeu
+

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

황혼
hwanghon
+

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

날씨
nalssi
+

ਮੌਸਮ

-

젖은 상태
jeoj-eun sangtae
+

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

바람
balam
+

ਹਵਾ

-
기압계
giabgye
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
구름
guleum
ਬੱਦਲ

-
추위
chuwi
ਠੰਡ

-
초승달
choseungdal
ਵਰਧਮਾਨ

-
어둠
eodum
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
가뭄
gamum
ਸੋਕਾ

-
지구
jigu
ਧਰਤੀ

-
안개
angae
ਕੋਹਰਾ

-
서리
seoli
ਪਾਲਾ

-
유약
yuyag
ਚਮਕ

-
더위
deowi
ਗਰਮੀ

-
태풍
taepung
ਤੂਫਾਨ

-
고드름
godeuleum
ਹਿਮਲੰਬ

-
번개
beongae
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
유성
yuseong
ਉਲਕਾ

-

dal
ਚੰਦਰਮਾ

-
무지개
mujigae
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
빗방울
bisbang-ul
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

nun
ਬਰਫ਼

-
눈송이
nunsong-i
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
눈사람
nunsalam
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

byeol
ਸਿਤਾਰਾ

-
폭풍
pogpung
ਤੂਫਾਨ

-
폭풍 해일
pogpung haeil
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

hae
ਸੂਰਜ

-
햇살
haes-sal
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
일몰
ilmol
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
온도계
ondogye
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
뇌우
noeu
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
황혼
hwanghon
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
날씨
nalssi
ਮੌਸਮ

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
바람
balam
ਹਵਾ