ਖਰੀਦਾਰੀ     
쇼핑

-

제과점
jegwajeom
+

ਬੇਕਰੀ

-

바코드
bakodeu
+

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

서점
seojeom
+

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

카페
kape
+

ਕੈਫੇ

-

약국
yaggug
+

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

드라이 클리닝
deulai keullining
+

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

꽃 가게
kkoch gage
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

선물
seonmul
+

ਉਪਹਾਰ

-

시장
sijang
+

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
+

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

신문 가판대
sinmun gapandae
+

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

약국
yaggug
+

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

우체국
uchegug
+

ਡਾਕਘਰ

-

도자기
dojagi
+

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

판매
panmae
+

ਵਿਕਰੀ

-

가게
gage
+

ਦੁਕਾਨ

-

쇼핑
syoping
+

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

쇼핑백
syopingbaeg
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

쇼핑 바구니
syoping baguni
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

쇼핑 카트
syoping kateu
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

쇼핑 투어
syoping tueo
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
제과점
jegwajeom
ਬੇਕਰੀ

-
바코드
bakodeu
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
서점
seojeom
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
카페
kape
ਕੈਫੇ

-
약국
yaggug
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
드라이 클리닝
deulai keullining
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
꽃 가게
kkoch gage
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
선물
seonmul
ਉਪਹਾਰ

-
시장
sijang
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
신문 가판대
sinmun gapandae
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
약국
yaggug
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
우체국
uchegug
ਡਾਕਘਰ

-
도자기
dojagi
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
판매
panmae
ਵਿਕਰੀ

-
가게
gage
ਦੁਕਾਨ

-
쇼핑
syoping
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
쇼핑백
syopingbaeg
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
쇼핑 바구니
syoping baguni
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
쇼핑 카트
syoping kateu
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
쇼핑 투어
syoping tueo
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ