ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
큰 동물

-

악어
ag-eo

ਘੜਿਆਲ

-


ppul

ਸਿੰਗ

-


gom

ਭਾਲੂ

-

치타
chita

ਚੀਤਾ

-


so

ਗਾਂ

-

악어
ag-eo

ਮਰਗਮੱਛ

-

공룡
gonglyong

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-


yong

ਅਜਗਰ

-

기린
gilin

ਜਿਰਾਫ਼

-

고릴라
golilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

하마
hama

ਗੈਂਡਾ

-


mal

ਘੋੜਾ

-

캥거루
kaeng-geolu

ਕੰਗਾਰੂ

-

표범
pyobeom

ਚੀਤਾ

-

사자
saja

ਸ਼ੇਰ

-

라마
lama

ਲਾਮਾ

-

살쾡이
salkwaeng-i

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

괴물
goemul

ਰਾਖਸ਼

-

무스
museu

ਹਿਰਨ

-

타조
tajo

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

팬더
paendeo

ਪਾਂਡਾ

-

북극곰
buggeuggom

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

퓨마
pyuma

ਲੂਮੜੀ

-

코뿔소
koppulso

ਰਾਈਨੋ

-

숫사슴
sus-saseum

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

해마
haema

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

야생 말
yasaeng mal

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

얼룩말
eollugmal

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
악어
ag-eo
ਘੜਿਆਲ

-

ppul
ਸਿੰਗ

-
개코 원숭이
gaeko wonsung-i
ਲੰਗੂਰ

-

gom
ਭਾਲੂ

-
버팔로
beopallo
ਮੱਝ

-
낙타
nagta
ਊਠ

-
치타
chita
ਚੀਤਾ

-

so
ਗਾਂ

-
악어
ag-eo
ਮਰਗਮੱਛ

-
공룡
gonglyong
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
당나귀
dangnagwi
ਗਧਾ

-

yong
ਅਜਗਰ

-
코끼리
kokkili
ਹਾਥੀ

-
기린
gilin
ਜਿਰਾਫ਼

-
고릴라
golilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
하마
hama
ਗੈਂਡਾ

-

mal
ਘੋੜਾ

-
캥거루
kaeng-geolu
ਕੰਗਾਰੂ

-
표범
pyobeom
ਚੀਤਾ

-
사자
saja
ਸ਼ੇਰ

-
라마
lama
ਲਾਮਾ

-
살쾡이
salkwaeng-i
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
괴물
goemul
ਰਾਖਸ਼

-
무스
museu
ਹਿਰਨ

-
타조
tajo
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
팬더
paendeo
ਪਾਂਡਾ

-
돼지
dwaeji
ਸੂਰ

-
북극곰
buggeuggom
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
퓨마
pyuma
ਲੂਮੜੀ

-
코뿔소
koppulso
ਰਾਈਨੋ

-
숫사슴
sus-saseum
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
호랑이
holang-i
ਬਾਘ

-
해마
haema
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
야생 말
yasaeng mal
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
얼룩말
eollugmal
ਜ਼ੈਬਰਾ