ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklama +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

rodyklė +

ਤੀਰ

-

uždraudimas +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karjera +

ਪੇਸ਼ਾ

-

centras +

ਕੇਂਦਰ

-

pasirinkimas +

ਚੋਣ

-

bendradarbiavimas +

ਸਹਿਯੋਗ

-

spalva +

ਰੰਗ

-

kontaktas +

ਸੰਪਰਕ

-

pavojus +

ਖ਼ਤਰਾ

-

meilės pripažinimas +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

nuosmukis +

ਪਤਣ

-

apibrėžimas +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

skirtumas +

ਫ਼ਰਕ

-

sunkumas +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

kryptis +

ਦਿਸ਼ਾ

-

atradimas +

ਖੋਜ

-

netvarka +

ਵਿਕਾਰ

-

toluma +

ਦੂਰੀ

-

atstumas +

ਦੂਰੀ

-

įvairovė +

ਅਨੇਕਤਾ

-

pastanga +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

tyrinėjimas +

ਘੋਖ

-

kritimas +

ਡਿੱਗਣਾ

-

jėga +

ਜ਼ੋਰ

-

kvapas +

ਸੁਗੰਧ

-

laisvė +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

vaiduoklis +

ਭੂਤ

-

pusė +

ਅੱਧਾ

-

aukštis +

ਕੱਦ

-

pagalba +

ਸਹਾਇਤਾ

-

slėptuvė +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

tėvynė +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

švarumas +

ਸਫਾਈ

-

idėja +

ਵਿਚਾਰ

-

iliuzija +

ਭਰਮ

-

vaizduotė +

ਕਲਪਨਾ

-

intelektas +

ਬੁੱਧੀ

-

kvietimas +

ਨਿਉਤਾ

-

teisingumas +

ਨਿਆਂ

-

šviesa +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

žvilgsnis +

ਦਿਖਾਵਟ

-

nuostolis +

ਨੁਕਸਾਨ

-

didinimas +

ਵਾਧਾ

-

klaida +

ਗਲਤੀ

-

žmogžudystė +

ਹੱਤਿਆ

-

tauta +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

naujiena +

ਨਵੀਨਤਾ

-

pasirinkimas +

ਚੋਣ

-

kantrybė +

ਧੀਰਜ

-

planavimas +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problema +

ਸਮੱਸਿਆ

-

apsauga +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

atspindys +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

respublika +

ਗਣਤੰਤਰ

-

rizika +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

sauga +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

paslaptis +

ਰਹੱਸ

-

lytis +

ਸੈਕਸ

-

šešėlis +

ਛਾਂ

-

dydis +

ਆਕਾਰ

-

solidarumas +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

sėkmė +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

parama +

ਸਮਰਥਨ

-

tradicija +

ਪਰੰਪਰਾ

-

svoris +

ਭਾਰ

-
administracija
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
rodyklė
ਤੀਰ

-
uždraudimas
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karjera
ਪੇਸ਼ਾ

-
centras
ਕੇਂਦਰ

-
pasirinkimas
ਚੋਣ

-
bendradarbiavimas
ਸਹਿਯੋਗ

-
spalva
ਰੰਗ

-
kontaktas
ਸੰਪਰਕ

-
pavojus
ਖ਼ਤਰਾ

-
meilės pripažinimas
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
nuosmukis
ਪਤਣ

-
apibrėžimas
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
skirtumas
ਫ਼ਰਕ

-
sunkumas
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
kryptis
ਦਿਸ਼ਾ

-
atradimas
ਖੋਜ

-
netvarka
ਵਿਕਾਰ

-
toluma
ਦੂਰੀ

-
atstumas
ਦੂਰੀ

-
įvairovė
ਅਨੇਕਤਾ

-
pastanga
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
tyrinėjimas
ਘੋਖ

-
kritimas
ਡਿੱਗਣਾ

-
jėga
ਜ਼ੋਰ

-
kvapas
ਸੁਗੰਧ

-
laisvė
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
vaiduoklis
ਭੂਤ

-
pusė
ਅੱਧਾ

-
aukštis
ਕੱਦ

-
pagalba
ਸਹਾਇਤਾ

-
slėptuvė
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
tėvynė
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
švarumas
ਸਫਾਈ

-
idėja
ਵਿਚਾਰ

-
iliuzija
ਭਰਮ

-
vaizduotė
ਕਲਪਨਾ

-
intelektas
ਬੁੱਧੀ

-
kvietimas
ਨਿਉਤਾ

-
teisingumas
ਨਿਆਂ

-
šviesa
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
žvilgsnis
ਦਿਖਾਵਟ

-
nuostolis
ਨੁਕਸਾਨ

-
didinimas
ਵਾਧਾ

-
klaida
ਗਲਤੀ

-
žmogžudystė
ਹੱਤਿਆ

-
tauta
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
naujiena
ਨਵੀਨਤਾ

-
pasirinkimas
ਚੋਣ

-
kantrybė
ਧੀਰਜ

-
planavimas
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problema
ਸਮੱਸਿਆ

-
apsauga
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
atspindys
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
respublika
ਗਣਤੰਤਰ

-
rizika
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
sauga
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
paslaptis
ਰਹੱਸ

-
lytis
ਸੈਕਸ

-
šešėlis
ਛਾਂ

-
dydis
ਆਕਾਰ

-
solidarumas
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
sėkmė
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
parama
ਸਮਰਥਨ

-
tradicija
ਪਰੰਪਰਾ

-
svoris
ਭਾਰ