ਕਲਾ     
Menai

-

plojimai +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

menas +

ਕਲਾ

-

nusilenkimas +

ਧਨੁਸ਼

-

teptukas +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

spalvinimo knygelė +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

šokėja +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

piešinys +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galerija +

ਗੈਲਰੀ

-

vitražas +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

grafiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

amatai +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mozaika +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

freska +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

muziejus +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

pasirodymas +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

piešinys +

ਚਿੱਤਰ

-

eilėraštis +

ਕਵਿਤਾ

-

skulptūra +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

daina +

ਗੀਤ

-

statula +

ਮੂਰਤੀ

-

akvarelė +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
plojimai
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
menas
ਕਲਾ

-
nusilenkimas
ਧਨੁਸ਼

-
teptukas
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
spalvinimo knygelė
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
šokėja
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
piešinys
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galerija
ਗੈਲਰੀ

-
vitražas
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
grafiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
amatai
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mozaika
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
freska
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
muziejus
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
pasirodymas
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
piešinys
ਚਿੱਤਰ

-
eilėraštis
ਕਵਿਤਾ

-
skulptūra
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
daina
ਗੀਤ

-
statula
ਮੂਰਤੀ

-
akvarelė
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ