ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Dideli gyvūnai

-

aligatorius

ਘੜਿਆਲ

-

elnių ragai

ਸਿੰਗ

-

bubuinas

ਲੰਗੂਰ

-

lokys

ਭਾਲੂ

-

buivolas

ਮੱਝ

-

gepardas

ਚੀਤਾ

-

karvė

ਗਾਂ

-

krokodilas

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinozauras

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

asilas

ਗਧਾ

-

drakonas

ਅਜਗਰ

-

dramblys

ਹਾਥੀ

-

žirafa

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorila

ਗੁਰੀਲਾ

-

begemotas

ਗੈਂਡਾ

-

arklys

ਘੋੜਾ

-

kengūra

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopardas

ਚੀਤਾ

-

liūtas

ਸ਼ੇਰ

-

lama

ਲਾਮਾ

-

lūšis

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

pabaisa

ਰਾਖਸ਼

-

briedis

ਹਿਰਨ

-

strutis

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda

ਪਾਂਡਾ

-

kiaulė

ਸੂਰ

-

baltoji meška

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma

ਲੂਮੜੀ

-

raganosis

ਰਾਈਨੋ

-

elnias

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tigras

ਬਾਘ

-

jūrų vėplys

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

laukinis arklys

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebras

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
aligatorius
ਘੜਿਆਲ

-
elnių ragai
ਸਿੰਗ

-
bubuinas
ਲੰਗੂਰ

-
lokys
ਭਾਲੂ

-
buivolas
ਮੱਝ

-
kupranugaris
ਊਠ

-
gepardas
ਚੀਤਾ

-
karvė
ਗਾਂ

-
krokodilas
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinozauras
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
asilas
ਗਧਾ

-
drakonas
ਅਜਗਰ

-
dramblys
ਹਾਥੀ

-
žirafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorila
ਗੁਰੀਲਾ

-
begemotas
ਗੈਂਡਾ

-
arklys
ਘੋੜਾ

-
kengūra
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopardas
ਚੀਤਾ

-
liūtas
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
lūšis
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
pabaisa
ਰਾਖਸ਼

-
briedis
ਹਿਰਨ

-
strutis
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
kiaulė
ਸੂਰ

-
baltoji meška
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
raganosis
ਰਾਈਨੋ

-
elnias
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tigras
ਬਾਘ

-
jūrų vėplys
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
laukinis arklys
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebras
ਜ਼ੈਬਰਾ