ਕੁਦਰਤ     
Daba

-

arka +

ਗੋਲਾਈ

-

klēts +

ਖੇਤ

-

līcis +

ਖਾੜੀ

-

pludmale +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

burbulis +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

ala +

ਗੁਫਾ

-

saimniecība +

ਖੇਤ

-

uguns +

ਅੱਗ

-

pēdas nospiedums +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

zemeslode +

ਗਲੋਬ

-

raža +

ਫਸਲ

-

siena ķīpas +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

ezers +

ਝੀਲ

-

lapa +

ਪੱਤਾ

-

kalns +

ਪਹਾੜ

-

okeāns +

ਸਾਗਰ

-

panorāma +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

klints +

ਚੱਟਾਨ

-

pavasaris +

ਝਰਨਾ

-

purvs +

ਦਲਦਲ

-

koks +

ਦਰੱਖਤ

-

koka stumbrs +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

ieleja +

ਘਾਟੀ

-

skats +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

ūdens strūkla +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

ūdenskritums +

ਝਰਨਾ

-

vilnis +

ਲਹਿਰ

-
arka
ਗੋਲਾਈ

-
klēts
ਖੇਤ

-
līcis
ਖਾੜੀ

-
pludmale
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
burbulis
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
ala
ਗੁਫਾ

-
saimniecība
ਖੇਤ

-
uguns
ਅੱਗ

-
pēdas nospiedums
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
zemeslode
ਗਲੋਬ

-
raža
ਫਸਲ

-
siena ķīpas
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
ezers
ਝੀਲ

-
lapa
ਪੱਤਾ

-
kalns
ਪਹਾੜ

-
okeāns
ਸਾਗਰ

-
panorāma
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
klints
ਚੱਟਾਨ

-
pavasaris
ਝਰਨਾ

-
purvs
ਦਲਦਲ

-
koks
ਦਰੱਖਤ

-
koka stumbrs
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
ieleja
ਘਾਟੀ

-
skats
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
ūdens strūkla
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
ūdenskritums
ਝਰਨਾ

-
vilnis
ਲਹਿਰ