ਪੌਦੇ     
Augi

-

bambuss

ਬਾਂਸ

-

zieds

ਖਿੜਾਉ

-

ziedu pušķis

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

zars

ਟਾਹਣੀ

-

pumpurs

ਕਲੀ

-

kaktuss

ਥੋਹਰ

-

āboliņš

ਘਾਹ

-

čiekurs

ਕੋਨ

-

rudzupuķe

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

krokuss

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

narcise

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

mārpuķīte

ਡੇਜ਼ੀ

-

pienene

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

zieds

ਫੁੱਲ

-

lapotne

ਪੱਤੇ

-

grauds

ਅਨਾਜ

-

zāle

ਘਾਹ

-

augšana

ਵਿਕਾਸ

-

hiacinte

ਫੁੱਲ

-

mauriņš

ਬਗੀਚਾ

-

lilija

ਲਿੱਲੀ

-

linsēklas

ਅਲਸੀ

-

sēne

ਖੁੰਬ

-

olīvkoks

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

palma

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

atraitnīte

ਪੈਂਸੀ

-

persiku koks

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

augs

ਪੌਦਾ

-

magone

ਖਸਖਸ

-

sakne

ਜੜ੍ਹ

-

roze

ਗੁਲਾਬ

-

sēkla

ਬੀਜ

-

sniegpulkstenīte

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

saulespuķe

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

ērkšķis

ਕਾਂਟਾ

-

stumbrs

ਤਣਾ

-

tulpe

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

ūdensroze

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

kvieši

ਆਟਾ

-
bambuss
ਬਾਂਸ

-
zieds
ਖਿੜਾਉ

-
ziedu pušķis
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
zars
ਟਾਹਣੀ

-
pumpurs
ਕਲੀ

-
kaktuss
ਥੋਹਰ

-
āboliņš
ਘਾਹ

-
čiekurs
ਕੋਨ

-
rudzupuķe
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
krokuss
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
narcise
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
mārpuķīte
ਡੇਜ਼ੀ

-
pienene
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
zieds
ਫੁੱਲ

-
lapotne
ਪੱਤੇ

-
grauds
ਅਨਾਜ

-
zāle
ਘਾਹ

-
augšana
ਵਿਕਾਸ

-
hiacinte
ਫੁੱਲ

-
mauriņš
ਬਗੀਚਾ

-
lilija
ਲਿੱਲੀ

-
linsēklas
ਅਲਸੀ

-
sēne
ਖੁੰਬ

-
olīvkoks
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
palma
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
atraitnīte
ਪੈਂਸੀ

-
persiku koks
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
augs
ਪੌਦਾ

-
magone
ਖਸਖਸ

-
sakne
ਜੜ੍ਹ

-
roze
ਗੁਲਾਬ

-
sēkla
ਬੀਜ

-
sniegpulkstenīte
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
saulespuķe
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
ērkšķis
ਕਾਂਟਾ

-
stumbrs
ਤਣਾ

-
tulpe
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
ūdensroze
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
kvieši
ਆਟਾ